Bestrijding perenbladvlo

Om natuurlijke vijanden optimaal te laten functioneren, moet aan hun levensbehoeften in de omgeving voldaan worden. Creëer ideale omstandigheden met bloemstroken (lokken), schuil- en overwinteringsplaatsen (behouden) voor uw nuttige roofinsecten en spinachtigen voor plaagbestrijding in uw boomgaard.

Insectenhuisje PredaSect House
Zweefvlieg op het Invito bloemenmengsel
LBS methode aanpak perenbladvlo
Spinnen helpen ook een handje mee in bestrijding perenbladvlo

Aanpak perenbladvlo

LBS-methode; ons totaalconcept aanpak perenbladvlo

Het totaalconcept perenbladvlo-aanpak door middel van de LBS-Methode voorziet hierin. Voor het lokken (L)behouden (B) en sparen (S) van nuttige roofinsecten is een eigentijdse, weldoordachte aanpak nodig.

De LBS-methode is een natuur-inclusieve, duurzame methode, dat past in een Functionele Agrobiodiversiteit (FAB)-strategie. Met een FAB wordt direct en indirect het natuurlijke vermogen gestimuleerd om ziekten en plagen te beheersen in de land- en tuinbouw (natuurlijke vijanden, bloemstroken, maaibeheer etc). Voor meer informatie, neem contact op met onze adviseurs!

Concept LBS methode; maatwerk in de aanpak van perenbladvlo

Maatwerk per bedrijf; zelfs per perceel

Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel. Alle onderdelen van de LBS-methode moeten toegepast worden voor het goed slagen van dit systeem. Het zal vaak een proces van enkele jaren zijn om tot een evenwicht te komen in de boomgaard.

LBS-methode; aanpak perenbladvlo

PredaSect House; insectenhuisjes

Schuil- en overwinteringsplaatsen voor nuttige roofinsecten

PredaSect House is een speciaal ontwikkeld 'huisje' van tonkinstokken om de populatie roofinsecten in fruitpercelen te stimuleren. Met name oorwormen, spinnen, lieveheersbeestjes, roofwantsen en gaasvliegen zijn heel nuttig om schadelijke belagers zoals bladluizen, bloedluizen en perenbladvlooien op een duurzame wijze op te ruimen.

Wees dus zuinig op deze roofinsecten en maak uw boomgaard aantrekkelijk voor nuttige roofinsecten door middel van het aanbieden van deze schuil- en overwinteringsplaatsen >

PredaSect House; insectenhuisjes voor nuttige roofinsecten

Invito; wildbloemenmengsel speciaal voor nuttige roofinsecten fruitteelt

Wildbloemen als voedselleverancier voor nuttige roofinsecten

Om nuttige insecten aan te trekken, tevreden te houden en te behouden, is het aanbod van een combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel essentieel. Aanvullend voedsel, in de vorm van nectar en stuifmeel, moet aanwezig zijn in het perceel. Ontbreekt de combinatie; dan kunnen nuttige insecten zich niet optimaal ontwikkelen en zullen zij migreren naar andere plaatsen >

Invito; wildbloemenmengsel voor nuttige roofinsecten fruitteelt

Foto, video en media

Foto, video en media aanpak perenbladvlo

U kunt ook nog een kijkje nemen bij onze verschillende video'sfoto's en media over de LBS-methode.

Foto, video en media LBS-methode