bestrijding perenbladvlo met LBS methode

Perenbladvlo

Aanpak perenbladvlo; bouwen aan een goede balans met inzet van insectenhuisjes en bloemstroken

Als perenteler bent u natuurlijk bekend met plagen zoals de perenbladvlo. Door marktomstandigheden, schaalvergroting en rassenkeuze ontstaan grote en eenzijdige perenpercelen. Het gevolg hiervan is dat er vaak een onbalans ontstaat tussen natuurlijke vijanden en plaaginsecten zoals de perenbladvlo.

De bestrijding van dit plaaginsect vraagt om een integrale manier van werken. Door de omgeving in en rond het perceel aan te passen, wordt een beter biotoop gecreëerd voor natuurlijk vijanden van de perenbladvlo. Natuurlijke vijanden zijn zeer effektief in het onderdrukken van de aanwezigheid van perenbladvlo; koester deze roofinsecten!

Systeemaanpak 'bouwen aan een goede balans'

De systeemaanpak 'bouwen aan een goede balans' bestaat uit een goede en stevige fundering van het huidige geïntegreerd telen, waarin gebruik gemaakt wordt van selectieve middelen.

Naast deze basis, bestaat onze aanpak uit een robuust systeem van 4 bouwstenen. Voor elke bouwsteen hebben wij een specifieke aanpak, die met uw huidige bedrijfsvoering samengaan. Zonder verlies aan productie of kwaliteit aan oogst.
De 4 bouwstenen zijn:

 • BODEM;

  betere vochtbalans, ontwatering en organische stof

 • GEMENGDE HAGEN;

  voor een continu beschikbare biodiversiteit, zomer én winter

 • BLOEMSTROKEN;

  met het Invito wildbloemenmengsel, speciaal voor nuttige roofinsecten

 • SCHUILGELEGENHEDEN;

  door het ophangen van Predasect House insectenhuisjes voor nuttige insecten

LBS-methode; ons totaalconcept

Perenbladvlo

LBS-methode; maatwerk in de aanpak van perenbladvlo

Maatwerk per bedrijf; zelfs per perceel Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel.

Perenbladvlo bestrijding met PredaSect House (Insectenhuisjes)

Schuil- en overwinteringsplaatsen voor nuttige roofinsecten PredaSect House is een speciaal ontwikkeld 'huisje' van tonkinstokken om de populatie roofinsecten in fruitpercelen te stimuleren.

Invito wildbloemenmengsel, speciaal voor nuttige roofinsecten fruitteelt

Om nuttige insecten aan te trekken, tevreden te houden en te behouden, is het aanbod van een combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel essentieel. Aanvullend voedsel, in de vorm van nectar en stuifmeel, moet aanwezig zijn in het perceel.

De aanpak van perenbladvlo wordt de laatste jaren steeds lastiger. Marktomstandigheden dwingen tot schaalvergroting en monocultuur waardoor de balans tussen schadelijke en nuttige insecten steeds vaker verstoord raakt. Een aantal toonaangevende partijen in de fruitsector werken samen om de biodiversiteit in perenpercelen te optimaliseren. Daartoe zijn een aantal bouwstenen ontwikkeld die elkaar versterken. In bijgaande video animatie treft u een nadere uiteenzetting.

Veelgestelde vragen

Hoe bestrijd je de perenbladvlo?

Met het totaalconcept perenbladvlo-aanpak door middel van de LBS-Methode bestrijd je de perenbladvlo het best. Hierbij is het de strategie om nuttige roofinsecten te lokken (L), te behouden (B) en te sparen (S). Hiervoor is een eigentijdse, weldoordachte aanpak nodig.

Wat is de LBS-methode?

De LBS-methode is een natuur-inclusieve, duurzame methode, dat past in een Functionele Agrobiodiversiteit (FAB)-strategie. Met een FAB wordt direct en indirect het natuurlijke vermogen gestimuleerd om ziekten en plagen te beheersen in de land- en tuinbouw (natuurlijke vijanden, bloemstroken, maaibeheer etc).

Hoe trek je nuttige insecten aan?

Om nuttige insecten aan te trekken, tevreden te houden en te behouden, is het aanbod van een combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel essentieel. Aanvullend voedsel, in de vorm van nectar en stuifmeel, moet aanwezig zijn in het perceel. Ontbreekt de combinatie; dan kunnen nuttige insecten zich niet optimaal ontwikkelen en zullen zij migreren naar andere plaatsen.

Wat zijn nuttige insecten?

Met name oorwormen, spinnen, lieveheersbeestjes, roofwantsen en gaasvliegen zijn heel nuttig om schadelijke belagers zoals bladluizen, bloedluizen en de perenbladvlo op een duurzame wijze op te ruimen.

bestrijding perenbladvlo met LBS methode

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs voor meer informatie