verantwoorde akkerbouw Alliance

Akkerbouw

Op weg naar vergroening met de bodem als basis. In de teelt van akkerbouw en groentegewassen spelen diverse complexe vraagstukken. Hoe houd ik mijn bodem vitaal, hoe oogst ik een maximaal kwalitatief goed product en hoe kan ik daarbij de kosten minimaliseren.

Teelt en Advies

Kies het thema waar u informatie over zoekt.

Gewasbescherming Akkerbouw

Wij zijn op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming binnen de akkerbouw. Wij zien het als een belangrijke taak om samen met u als ondernemer het juiste evenwicht te vinden in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Meststoffen akkerbouw

De basis voor groei is organische stof. Organische stof kan worden aangevoerd met compost, met groenbemesters maar ook met organische mest. Al deze componenten zijn belangrijk om een rendabel teeltsysteem te behouden.

Zaaizaden akkerbouw

Wij leveren een breed assortiment aan zaaigraan en groenbemesterszaden. Jaarlijks brengen wij hiervoor onze rassenfolder wintertarwe uit en onze folder groenbemesters en vanggewassen.

Op weg naar vergroening met de bodem als basis.

In de teelt van akkerbouw en groente gewassen spelen diverse complexe vraagstukken. Hoe houd ik mijn bodem vitaal (organische stof, pH, ontwatering). Hoe oogst ik maximaal kwalitatief goed product en hoe kan ik daarbij de kosten minimaliseren.

Met de veranderingen in het klimaat wordt ook watermanagement steeds belangrijker. Hoe zorgen we ervoor dat er niet teveel op het land blijft en hoe krijgen we zo efficiënt mogelijk genoeg water bij de plant. Met deze vraagstukken houden wij ons bezig. We doen dat met een team enthousiaste adviseurs die elk een specialisatie heeft om belangrijke vraagstukken te kunnen aanpakken.

Onze diensten

Wij voorzien u graag op verschillende thema's van de juiste informatie, ondersteuning en tools. Ontdek hoe we u kunnen ondersteunen.

Spuitwijzer Open teelt

Spuitwijzer Open Teelt is onze essentiële leidraad voor het teeltseizoen. Wilt u als eerste de meest actuele spuitwijzers ontvangen? Meld u aan!

Kennis bijeenkomsten

Jaarlijks organiseren wij diverse bijeenkomsten voor o.a. akkerbouw, veehouderij, fruitteelt en groenvoorziening waar u de benodigde punten kunt behalen voor de verlenging van uw spuitlicentie.

Registratie spuitlicentie

Wij verzoeken u uw actuele licentienummer aan ons door te geven.
Adviseurs open teelt

Onze adviseurs in de open teelt

Van onze adviseurs in de open teelt ontvangt u de meest actuele en praktijkgerichte teeltadviezen.