Gewasbescherming akkerbouw

Akkerbouw gewasbescherming

Alliance is leverancier van het gehele scala aan gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en vollegrondsteelten.

Wij zijn leverancier van het gehele scala aan gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en vollegrondteelten. Aan de basis van de levering staat een gedegen advies van onze technisch specialisten. Wij zijn op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming binnen de akkerbouw. Wij zien het als een belangrijke taak om samen met u als ondernemer het juiste evenwicht te vinden in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Vergroening

In de gewasbescherming is een sterke vergroeningsslag gaande. Er worden steeds minder chemische middelen toegelaten en de toestroom van groene producten is groot. Samen met andere bedrijven onderzoeken we welke producten effectief zijn en passen in de teeltschema’s zoals we die vandaag hebben.

Benut de kracht van uw gewasbeschermingsmiddelen

In de gewasbescherming onderzoeken we hoe we het rendement van toepassingen kunnen vergroten. Minder verlies aan actieve stof betekent eenmaal een hoger rendement per toepassing. Om meer te kunnen doen met minder werken we met een uitgekiend pakket aan adjuvants. We koppelen onze kennis over spuittechniek, kennis over middelen met de juiste adjuvant. Adjuvants spelen een rol in het verbeteren van bodemherbiciden, maar vooral ook in het beter bedekken, beter opnemen, beter hechten en minder afstuiteren (anti-bounce) of afrollen van de plant en minder drift.

Hulpstoffen

In de gewasbescherming is het gebruik van hulpstoffen steeds belangrijker geworden. Hulpstoffen verhogen de effectiviteit van de gewasbeschermingsmiddelen.

Hulpstoffen zorgen bijvoorbeeld voor:

  • bevochting van gewas (uitvloeier)

  • betere opname van het middel (opname versterker)

  • betere oppervlakte bedekking

  • optimaliseren van de pH van het spuitwater (spuitwaterconditioner)

  • snelle hechting en regenvastheid (hechter)

De belangrijkste hulpstoffen in ons assortiment voor de akkerbouw zijn:

Ook interessant voor u als akkerbouwer