Hulpstoffen

Prolong

Hechter Prolong

Easy-mix

Waterconditioning met Easy-mix

In de gewasbescherming is het gebruik van hulpstoffen steeds belangrijker geworden. Hulpstoffen verhogen de effectiviteit van de gewasbeschermingsmiddelen (herbicide en pesticide).

Hulpstoffen zorgen bijvoorbeeld voor:

  • bevochting van gewas (uitvloeier)
  • betere opname van het middel (opname versterker)
  • betere oppervlakte bedekking
  • optimaliseren van de pH van het spuitwater (spuitwaterconditioner)
  • snelle hechting en regenvastheid (hechter)

De belangrijkste hulpstoffen in ons assortiment voor de akkerbouw zijn: