Groenbemesters

U hoort het steeds vaker: 'telen met de bodem als basis'. De intensiteit van uw bouwplan, aaltjes problematiek, ontwateringsproblemen, opbouw van organische stof, de positieve neveneffecten van groenbemesters op de biodiversiteit en de activiteit van uw bodem zijn allemaal onderwerpen die een rol spelen bij het maken van de juiste keuze.

In onze folder schenken wij speciaal aandacht aan de rol die groenbemesters spelen in uw vruchtwisselingsschema. Wij bieden u handvatten om de keuze voor het juiste mengsel te kunnen maken. Ook kunnen wij een mengseladvies op maat aanbieden na analyse van uw bedrijfssituatie.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie, een persoonlijk mengseladvies of een analyse van uw bedrijfssituatie.