Akkerbouw meststoffen

Meststoffen Akkerbouw

Alliance levert alle gangbare gekorrelde en vloeibare meststoffen, passend bij uw teelt en bedrijfssituatie

Soorten meststoffen voor de akkerbouw

Wij leveren alle gangbare gekorrelde en vloeibare meststoffen, passend bij uw teelt en bedrijfssituatie. Onze focus ligt op het gebruik van speciaalmeststoffen met een hoog rendement in de teelt. Ook nieuwe toedieningstechnieken worden hierin meegenomen.

Advies over meststoffen akkerbouw

Wij geven onze akkerbouwer een gericht advies op basis van grondmonsters. Nauwkeurige bijsturing van het gewas - door middel van bodemmeststoffen en bladmeststoffen - is mogelijk aan de hand van gewasanalyse. Hiervoor werken wij samen met NovaCrop Control.

Geïntegreerde bemesting

De basis voor groei is organische stof. Organische stof kan worden aangevoerd met compost, met groenbemesters, maar ook met organische mest. Al deze componenten zijn belangrijk om een rendabel teeltsysteem te behouden. Ook producten als mineralenconcentraat passen goed in een modern bemestingsplan.

Voor behoud van een goede pH werken we met een divers pakket aan vochtige en droge kalkmeststoffen en gips. We zijn in Nederland distributeur van Haspargit, HaspaMag en Haspagras. De productrange meststoffen op basis van kali, calcium en zwavel. De basiselementen voor bodem en gewasvoeding.

Haspagras

Speciaalmeststoffen

Voor diverse akkerbouw- en groenteteelten leveren we een pakket aan speciaalmeststoffen die de efficiency van bemesting vergroten. De focus ligt daarbij op het telen van maximale kwaliteit product.

In 2021 introduceren we een bladbacterie die in staat is stikstof uit de lucht om te en in voeding voor de plant. Deze bacterie wordt verkocht onder de naam BlueN. BlueN is voor elke teler in Nederland en België beschikbaar.

Om het rendement van meststoffen te vergroten, werken we met diverse oplossingen; meststoffen die geschikt zijn voor toepassing op het zaad of bij de poter. Bladmeststoffen met een zeer efficiënte een gewasveilige stikstofvorm onder het merk Nplus. En we werken met een high-end geformuleerd bladmeststoffenpakket onder Holland Fyto Label.

Blue N

Bemestingsplan

Aan de hand van het advies, stellen wij samen met u een goed bemestingsplan op. Wij berekenen de gebruikersnorm voor uw bedrijf, hierdoor is het voor u inzichtelijk wat en hoeveel u kunt bemesten.