Meststoffen akkerbouw

Soorten meststoffen voor de akkerbouw

Wij leveren alle gangbare gekorrelde en vloeibare meststoffen, passend bij uw teelt en bedrijfssituatie. Onze focus ligt op het gebruik van speciaalmeststoffen met een hoog rendement in de teelt. Ook nieuwe toedieningstechnieken worden hierin meegenomen.

Advies over meststoffen akkerbouw

Wij geven onze akkerbouwer een gericht advies op basis van grondmonsters. Nauwkeurige bijsturing van het gewas - door middel van bodemmeststoffen en bladmeststoffen - is mogelijk aan de hand van gewasanalyse. Hiervoor werken wij samen met NovaCrop Control.

Een overzicht van onze unieke bladmeststoffenlijn

Bemestingsplan

Aan de hand van het advies, stellen wij samen met u een goed bemestingsplan op. Wij berekenen de gebruikersnorm voor uw bedrijf, hierdoor is het voor u inzichtelijk wat en hoeveel u kunt bemesten.