Bladmeststoffen akkerbouw

Bladmeststoffen akkerbouw

Alliance BV heeft binnen haar productenpakket een eigen lijn unieke bladmeststoffen. Deze bladmeststoffen, afkomstig van Headland, zijn geformuleerd met de nieuwste technologie op het gebied van bladbemesting. 

Bladmeststoffen akkerbouw

Alliance BV heeft binnen haar productenpakket een eigen lijn unieke bladmeststoffen. Deze bladmeststoffen, afkomstig van Headland, zijn geformuleerd met de nieuwste technologie op het gebied van bladbemesting. 

Bladmeststoffen akkerbouw

Alliance BV heeft binnen haar productenpakket een eigen lijn unieke bladmeststoffen. Deze bladmeststoffen, afkomstig van Headland, zijn geformuleerd met de nieuwste technologie op het gebied van bladbemesting.

De humuszuurformulering (Humic Acid technologie) zorgt voor zeer actieve opname van mineralen en meegespoten systemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zorgt de formulering voor actief transport van de mineralen door de plant naar de plaats waar de plant het nodig heeft. Door deze technologie kan volstaan worden met lage gehalten mineralen in het product en een lage dosering per ha.

Voorbeelden van deze bladmeststoffen zijn:

Voordelen van deze bladmeststoffen zijn:

  • Maximale opname en translocatie dus snel effect zichtbaar

  • Snelle correctie van tekorten mogelijk

  • Gebruikersvriendelijke vloeibare formulering

  • Lage doseringen per ha

  • Relatief lage kosten per ha

  • Mengbaar met meeste gewasbeschermingsmiddelen

  • Gewasveilig

Met deze producten worden jaarlijks proeven uitgevoerd in zowel Engeland door de leverancier als in Nederland door onafhankelijke proefstations onder leiding van Holland Fyto. Opbrengst- en kwaliteitseffecten zijn hierbij de speerpunten van het onderzoek.