Spuitwijzer Open Teelt

De Spuitwijzer Open Teelt is onze essentiële leidraad voor het teeltseizoen. Deze spuitwijzer bevat o.a. actualiteiten, adviezen, foto's/video's en algemene informatie om uw teeltseizoen te optimaliseren.

Ook wordt u op de hoogte gesteld van bijeenkomsten en/of excursies welke door Alliance georganiseerd worden.

Tijdens het teeltseizoen brengt Alliance continu actuele spuitwijzers uit. Deze spuitwijzers worden als eerste naar de abonnee's gestuurd, en worden na twee weken publiekelijk beschikbaar.

Ook als eerste de meest actuele spuitwijzers ontvangen? Meld u aan!

Spuitwijzer Open Teelt 09/04/2020: o.a. insectenbestrijding suikerbieten, onkruidbestrijding aardappelen en naspuiten tegen onkruid na opkomst

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. insectenbestrijding suikerbieten, onkruidbestrijding aardappelen en naspuiten tegen onkruid na opkomst
Spuitwijzer Open Teelt 09/04/2020

Spuitwijzer Open Teelt 09/04/2020: o.a. onkruidbestrijding uien, suikerbieten, ertwen, wortelen en spinazie

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. o.a. onkruidbestrijding uien, suikerbieten, ertwen, wortelen en spinazie
Spuitwijzer Open Teelt 09/04/2020

Spuitwijzer Open Teelt 13/03/2020: o.a. onkruidbestrijding wintertarwe, bodeminsecten aardappelen, vooropkomst onkruidbestrijding suikerbieten en startgranulaten akkerbouw

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. o.a. onkruidbestrijding wintertarwe, bodeminsecten aardappelen, vooropkomst onkruidbestrijding suikerbieten en startgranulaten akkerbouw
Spuitwijzer Open Teelt 13/03/2020

Spuitwijzer Open Teelt 17/01/2020: o.a. smartfogging, kaliumbemesting voorjaar met Haspargit en spuittechniek en doppenkeuze

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. smartfogging, kaliumbemesting voorjaar met Haspargit en spuittechniek en doppenkeuze
Spuitwijzer Open Teelt 17/01/2020