Spuitwijzer Open Teelt

De Spuitwijzer Open Teelt is onze essentiële leidraad voor het teeltseizoen. Deze spuitwijzer bevat o.a. actualiteiten, adviezen, foto's/video's en algemene informatie om uw teeltseizoen te optimaliseren.

Ook wordt u op de hoogte gesteld van bijeenkomsten en/of excursies welke door Alliance georganiseerd worden.

Tijdens het teeltseizoen brengt Alliance continu actuele spuitwijzers uit. Deze spuitwijzers worden als eerste naar de abonnee's gestuurd, en worden na twee weken publiekelijk beschikbaar.

Ook als eerste de meest actuele spuitwijzers ontvangen? Meld u aan!

Spuitwijzer Open Teelt 08/09/2017: met o.a. loofvernietiging en inschuurbehandeling aardappelen, onkruidbestrijding graszaad en grasland, groenbemesters en ziektebestrijding cichorei

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. met o.a. loofvernietiging en inschuurbehandeling aardappelen, onkruidbestrijding graszaad en grasland, groenbemesters en ziektebestrijding cichorei
Spuitwijzer Open Teelt 08/09/2017

Spuitwijzer Open Teelt 07/08/2017: met o.a. ziektebestrijding aardappelen, uien en suikerbieten, groenbemesterskeuze 2017 en graanlevering (kopie 1)

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. met o.a. ziektebestrijding, uien en (was)peen, groeiregulatie uien en aardappelen en bestrijding wortelonkruiden
Spuitwijzer Open Teelt 07/08/2017

Spuitwijzer Open Teelt 07/07/2017: met o.a. ziektebestrijding aardappelen, uien en suikerbieten, groenbemesterskeuze 2017 en graanlevering

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. met o.a. ziektebestrijding aardappelen, uien en suikerbieten, groenbemesterskeuze 2017 en graanlevering
Spuitwijzer Open Teelt 07/07/2017

Spuitwijzer Open Teelt 09/06/2017: met o.a. bemesting aardappelen, afrijpingsziekte wintertarwe, actualiteiten in mais, waspeen en zaaiuien

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. met o.a. bemesting aardappelen, afrijpingsziekte wintertarwe, actualiteiten in mais, waspeen en zaaiuien
Spuitwijzer Open Teelt 19/05/2017

Spuitwijzer Open Teelt 19/5/2017: met o.a. onkruidbestrijding in aardappelen, suikerbieten en mais en ziektebestrijding in plantuien en aardappelen

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. met o.a. onkruidbestrijding in aardappelen, suikerbieten en mais en ziektebestrijding in plantuien en aardappelen
Spuitwijzer Open Teelt 19/05/2017

Spuitwijzer Open Teelt 14/4/2017: met o.a. onkruidbestrijding in plant- en zaaiuien, cichorei en mais

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. met o.a. actualiteiten in aardappelen en suikerbieten, onkruidbestrijding in plant- en zaaiuien, cichorei en mais
Spuitwijzer Open Teelt 14/04/2017

Spuitwijzer Open Teelt 01/03/2017: met o.a. onkruidbestrijding in suikerbieten, uien, erwten en spinazie

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. met o.a. onkruidbestrijding in suikerbieten, uien, erwten en spinazie en actualiteiten in wintergranen
Spuitwijzer Open Teelt 101/03/2017

Spuitwijzer Open Teelt 01/2/2017: nieuwe middelen in o.a. KUG-toelatingen, zaaizaden en samenwerking Alliance en Agrovision

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. met o.a. nieuwe middelen in o.a. KUG-toelatingen, zaaizaden en samenwerking Alliance en Agrovision
Spuitwijzer Open Teelt 01/02/2017