Spuitwijzer Open Teelt

De Spuitwijzer Open Teelt is onze essentiële leidraad voor het teeltseizoen. Deze spuitwijzer bevat o.a. actualiteiten, adviezen, foto's/video's en algemene informatie om uw teeltseizoen te optimaliseren.

Ook wordt u op de hoogte gesteld van bijeenkomsten en/of excursies welke door Alliance georganiseerd worden.

Tijdens het teeltseizoen brengt Alliance continu actuele spuitwijzers uit. Deze spuitwijzers worden als eerste naar de abonnee's gestuurd, en worden na twee weken publiekelijk beschikbaar.

Ook als eerste de meest actuele spuitwijzers ontvangen? Meld u aan!

Spuitwijzer Open Teelt 18/11/2016: met bewaring aardappelen, maisteelt 2017, uienteelt en meststoffenmarkt

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. bewaring aardappelen, maisteelt 2017, uienteelt en meststoffenmarkt
Spuitwijzer Open Teelt 18/11/2016

Spuitwijzer Open Teelt 31/08/2016: met ziektebestrijding in o.a. aardappelen, suikerbieten en uien

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. ziektebestrijding in o.a. aardappelen, suikerbieten, uien en knolselderij. Groenbemesters, inschuurbehandelingen aardappelen en toelatingen glyfosaatformuleringen.
Spuitwijzer Open Teelt 31/08/2016

Spuitwijzer Open Teelt 30/06/16: met ziektebestrijding in o.a. aardappelen, suikerbieten en (was)peen

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. ziektebestrijding in o.a. aardappelen, suikerbieten, en waspeen en onkruidbestrijding in stamslabonen.
Spuitwijzer Open Teelt 30/06/16

Spuitwijzer Open Teelt 25/05/16: met onkruid- en ziektebestrijding in o.a. aardappelen, suikerbieten en mais

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. onkruidbestrijding en ziektebestrijding in o.a. aardappelen, suikerbieten, mais, zaaiuien en plantuien, waspeen en knolselderij
Spuitwijzer Open Teelt 25/05/16

Spuitwijzer Open Teelt 01/04/16: actualiteiten wintertarwe, onkruidbestrijding aardappelen en meer

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over wintertarwe en suikerbieten, advies over onkruidbestrijding in o.a. aardappelen, (was)peen, spinazie en zaai- en plantuien en info over ontheffing kilometerheffing Belgie
Spuitwijzer Open Teelt 01/04/16

Spuitwijzer Open Teelt 01/03/16: actualiteiten tarwe en uien, bemestingsplan

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over actualiteiten tarwe, doodspuiten weiland/groenbemester, actualiteiten uien, bemesten en bemestingsplan, toelatingennieuws
Spuitwijzer Open Teelt 01/03/16