Spuitwijzer Open Teelt

De Spuitwijzer Open Teelt is onze essentiële leidraad voor het teeltseizoen. Deze spuitwijzer bevat o.a. actualiteiten, adviezen, foto's/video's en algemene informatie om uw teeltseizoen te optimaliseren.

Ook wordt u op de hoogte gesteld van bijeenkomsten en/of excursies welke door Alliance georganiseerd worden.

Tijdens het teeltseizoen brengt Alliance continu actuele spuitwijzers uit. Deze spuitwijzers worden als eerste naar de abonnee's gestuurd, en worden na twee weken publiekelijk beschikbaar.

Ook als eerste de meest actuele spuitwijzers ontvangen? Meld u aan!

Spuitwijzer Open Teelt 08/09/2017: met o.a. loofvernietiging en inschuurbehandeling aardappelen, onkruidbestrijding graszaad en grasland, groenbemesters en ziektebestrijding cichorei

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. loofvernietiging en inschuurbehandeling aardappelen, onkruidbestrijding graszaad en grasland, groenbemesters en ziektebestrijding cichorei
Spuitwijzer Open Teelt 08/09/2017

Spuitwijzer Open Teelt 07/08/2017: o.a. ziektebestrijding suikerbieten, uien en (was)peen, groeiregulatie uien en aardappelen en bestrijding wortelonkruiden

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. ziektebestrijding suikerbietenuien en (was)peengroeiregulatie uien en aardappelen en bestrijding wortelonkruiden
Spuitwijzer Open Teelt 07/08/2017

Spuitwijzer Open Teelt 07/07/2017: met o.a. ziektebestrijding aardappelen, uien en suikerbieten, groenbemesterskeuze 2017 en graanlevering

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. ziektebestrijding aardappelen, uien en suikerbieten, groenbemesterskeuze 2017 en graanlevering
Spuitwijzer Open Teelt 07/07/2017

Spuitwijzer Open Teelt 09/06/2017: met o.a. bemesting aardappelen, afrijpingsziekte wintertarwe, actualiteiten in mais, waspeen en zaaiuien

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. bemesting aardappelen, afrijpingsziekte wintertarwe, actualiteiten in mais, waspeen en zaaiuien
Spuitwijzer Open Teelt 09/06/2017

Spuitwijzer Open Teelt 19/05/2017: met o.a. onkruidbestrijding aardappelen, suikerbieten en mais en ziektebestrijding plantuien en aardappelen

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. onkruidbestrijding aardappelen, suikerbieten en mais en ziektebestrijding plantuien en aardappelen
Spuitwijzer Open Teelt 19/05/2017

Spuitwijzer Open Teelt 14/04/2017: met o.a. onkruidbestrijding plant- en zaaiuien, cichorei en mais en verdere actualtiteiten

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. onkruidbestrijding plant- en zaaiuien, cichorei en mais en verdere actualtiteiten
Spuitwijzer Open Teelt 14/04/2017

Spuitwijzer Open Teelt 01/03/2017: met o.a. onkruidbestrijding in suikerbieten, uien, erwten en spinazie

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. onkruidbestrijding in suikerbieten, uien, erwten en spinazie
Spuitwijzer Open Teelt 01/03/2017

Spuitwijzer Open Teelt 01/02/2017: met o.a. nieuwe middelen, KUG-toelatingen, zaaizaden en samenwerking Alliance en Agrovision

In deze spuitwijzer vindt u actualiteiten over o.a. nieuwe middelen, KUG-toelatingen, zaaizaden en samenwerking Alliance en Agrovision
Spuitwijzer Open Teelt 01/02/2017