Eiwit van eigen bodem

Eiwit van eigen bodem

De veehouderij wordt steeds uitdagender. Meer eiwit van eigen bodem en de kringlooplandbouw zijn nieuwe, veelbesproken onderwerpen.

Eiwit van eigen bodem

De veehouderij wordt steeds uitdagender. Meer eiwit van eigen bodem en de kringlooplandbouw zijn nieuwe, veelbesproken onderwerpen.

De veehouderij wordt steeds uitdagender. Meer eiwit van eigen bodem en de kringlooplandbouw zijn nieuwe, veelbesproken onderwerpen. De maïsteelt op zandgrond krijgt de komende jaren ook te maken met verschillende uitdagingen. Naar de toekomst toe zullen wij, als veehouderijsector, het breder moeten gaan zoeken in de teelt van alternatieve ruwvoergewassen.

Eiwitteelt op eigen bedrijf

Bent u geïnteresseerd in een ander gewas dan gras of mais dan kunt u daarvoor ook bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan teelten als sorghum, sojaboon, voederbieten, graan, maar ook complexere teelten als luzerne, mengteelten van erwten/gerst of veldbonen met tarwe of natuurlijk gewoon winter- of zomerveldbonen.

De laatste jaren doen we ook onderzoek naar de meerwaarde van hybride rogge in het voeder rantsoen.

Wij adviseren en begeleiden u om nieuwe eiwitteelten te introduceren en/of te optimaliseren. Wilt u meer informatie over dit concept 'eiwit van eigen bodem'? Download dan onze folder of neem contact op met een van onze adviseurs.

Veehouderij contactpersonen

Folder Eiwit van eigen bodem
pdf, 1.57MB
Download
Folder Eiwit van eigen bodem
Download