Eiwit van eigen bodem

De veehouderij wordt steeds uitdagender. Meer eiwit van eigen bodem en de kringlooplandbouw zijn nieuwe, veelbesproken onderwerpen. De maïsteelt op zandgrond krijgt de komende jaren ook te maken met verschillende uitdagingen. Naar de toekomst toe zullen wij, als veehouderijsector, het breder moeten gaan zoeken in de teelt van alternatieve ruwvoergewassen.

Eiwit van eigen bodem

Méér eiwit van eigen bodem

Naast optimalisatie van maïs en gras is er nog meer mogelijk. Meerdere gewassen kunnen krachtvoer vervangen, zodat het mes aan twee kanten snijdt. De keuze van het juiste gewas zal steeds belangrijker worden voor o.a. uw bedrijfsvoering én de doelstelling om 65% eiwit van eigen bodem te kunnen behalen.

Zo zullen er kansen liggen in de teelt van alternatieve en innovatieve ruwvoergewassen. In de belangstelling staan o.a. voederbieten, sorghum, vezelhennep, luzerne, veldbonen, zomererwten en soja. Om deze, vaak nieuwe teelten, tot een succes te brengen, zal nog meer praktijkervaring opgedaan moeten worden.

Ons concept

Wij adviseren en begeleiden u om nieuwe eiwitteelten te introduceren en/of te optimaliseren. Wilt u meer informatie over dit concept 'eiwit van eigen bodem' of wilt u meer weten over ons bedrijf? Neem dan contact op met onze adviseurs of download onze folder. 

Concept Alliance; méér eiwit van eigen bodem

Concept Alliance; meer Eiwit van eigen bodem

Wij adviseren en begeleiden u om nieuwe eiwitteelten te introduceren en/of te optimaliseren. Wij ondersteunen u van zaai tot en met oogst en verwerking/bewaring om deze - vaak nieuwe teelten - tot een succes te maken. Dit doen wij door middel van ons concept 'eiwit van eigen bodem', waarmee wij richten op de aspecten bodem, gewas, bemesting en ruwvoer >

folder eiwit van eigen bodem

Demoveld innovatieve ruwvoerteelten 2018

Ervaringen opdoen met diverse alternatieve ruwvoedergewassen

In het voorjaar van 2018 heeft Alliance in samenwerking met loonbedrijf van Broekhoven te Tilburg een demoveld aangelegd. Op dit demoveld zijn diverse alternatieve ruwvoedergewassen ingezaaid om te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de doelstelling "65% eiwit van eigen grond", te kunnen halen. Zo zijn er verschillende soorten eiwitgewassen, structuurbronnen en biodiversiteitsmengsels ingezaaid >

demo innovatieve ruwvoerteelten