Hulpstoffen

In de fruitteelt is het gebruik van hulpstoffen steeds belangrijker geworden. Hulpstoffen verhogen de effectiviteit van de gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden en pesticiden) en groeiremmers.

Hulpstoffen zorgen bijvoorbeeld voor:

  • bevochting van gewas (uitvloeier)
  • betere opname van het middel (opname versterker)
  • betere oppervlakte bedekking
  • optimaliseren van de pH van het spuitwater (spuitwaterconditioner)
  • snelle hechting en regenvastheid (hechter)

  • Zo zijn er proeven geweest met de hulpstof Prolong. Deze hulpstof zorgde, als toevoeging aan Merpan (captan), voor een opmerkelijk beter bestrijdingsresultaat tegen zwartvruchtrot (Stemphylium) in peer.

    De belangrijkste hulpstoffen in ons assortiment voor de fruitteelt zijn:

Drop-Kick (sterkste punt: uitvloeien)
Prolong XP (sterkste punt: hechten)
Kantor (sterkste punt: opname verbeteren)
Easi-mix (sterkste punt: water conditioneren)

terug