PredaSect House

PredaSect House is een speciaal ontwikkeld 'huisje' van tonkinstokken om de populatie roofinsecten in fruitpercelen te stimuleren. PredaSect House is ontstaan uit de ervaringen die wereldwijd zijn opgedaan met de zogenaamde 'insectenhotels'.

PredaSect House

PredaSect House is een speciaal ontwikkeld 'huisje' van tonkinstokken om de populatie roofinsecten in fruitpercelen te stimuleren. PredaSect House is ontstaan uit de ervaringen die wereldwijd zijn opgedaan met de zogenaamde 'insectenhotels'.

PredaSect House is een speciaal ontwikkeld 'huisje' van tonkinstokken om de populatie roofinsecten in fruitpercelen te stimuleren. PredaSect House is ontstaan uit de ervaringen die wereldwijd zijn opgedaan met de zogenaamde 'insectenhotels'. Deze insectenhotels zijn als vele jaren op de markt. Overduidelijk is dat roofinsecten vooral gebruik maken van de bamboestokken en dan het liefst als deze gebundeld zijn.

PredaSect House biedt zo'n 30 ingangen en ruimtes tussen de stokken onderling voor roofinsecten om zich te verschuilen. Daarmee creëert u minimaal 15.000* ingangen per hectare voor de roofinsecten. Doordat het horizontaal wordt geplaatst regent PredaSect House niet in. 

Het is geboord en geweven, waardoor het een solide geheel is en vele jaren mee gaat. Met PredaSect House maakt u de boomgaard aantrekkelijk voor nuttige roofinsecten om zich definitief te vestigen.

*bij 500 exemplaren per ha

Nuttige roofinsecten

Met name oorwormen, spinnen, lieveheersbeestjes, roofwantsen en gaasvliegen zijn heel nuttig om schadelijke belagers zoals bladluizen, bloedluizen en perenbladvlooien op te ruimen. Wees dus zuinig op deze roofinsecten. 

PredaSect House past uitstekend in de strategie om meer natuurlijke vijanden in de boomgaard te krijgen én te houden. Zo is het bekend dat de oorworm een nachtdier is dat zich overdag graag verschuilt in de boom. Ook wil een gedeelte van de oorwormenpopulatie - bij natte grond door bijvoorbeeld slechte drainage - bovengronds overwinteren mits daar goede schuilplaatsen zijn. De 'steriele' moderne peren aanplanten bieden nu nog te weinig van deze plaatsen. In de herfstperiode gaan gaasvlieglarven en lieveheersbeestjes op zoek naar een overwinteringsplaats. PredaSect House is hiervoor uitermate geschikt. Daarnaast creëert u met PredaSect House ook een perfecte schuilplaats voor overige roofinsecten (zweefvlieg, fluweelmijt en spinachtigen) in de zomer- én in de winterperiode.

Gebruik in de praktijk

PredaSect House is kant-en-klaar en gemakkelijk te bevestigen in de boomgaard in 'de broek van de boom' of op het juk. Advies: 250 - 500 exemplaren per hectare. 

Folder PredaSect House
pdf, 0.81MB
Download
Folder PredaSect House
Download

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774