Phos 60

Phos 60 - een ammoniumfosfiet met plantversterkende werking

Uit meerjarige proeven blijkt dat toepassingen met Phos 60 een plantenversterkend effect heeft.

Phos 60 is een ammoniumfosfiet, dat een vermindering van aantasting geeft bij appel van schurft en meeldauw. Uit proeven blijkt een werking van 5 tot 15% boven op de werking van Delan of captan. Ons advies is Phos 60 bij appel toe te passen in de kritische fase. Daarnaast kan Phos 60 bij peer als toevoeging aan een fungicide een aanzienlijke verbetering geven in de bestrijding van o.a. zwartvruchtrot, pseudomonas en alternaria.

Belangrijk bij de toepassing van Phos 60 is dat u het middel toepast in een schema van 4 à 5 keer in wekelijkse behandelingen, om zo opbouw in het gewas te verkrijgen. Dit geeft het grootste plantenversterkende effect.

Voordelen toepassing Phos 60:

  • beter resultaat in schurft-, meeldauw- en zwartvruchtrotaanpak
  • officieel beproefd
  • gewasvriendelijk
  • verkleint stressgevoeligheid gewas
  • goed inpasbaar Milieubewuste teelt (MBT)