Perenbladvlo

Totaalconcept bestrijding perenbladvloLokken, behouden en sparen van roofinsecten (LBS-methode)

Bestrijding perenbladvlo
Om natuurlijke vijanden optimaal te laten functioneren, moet aan hun levensbehoeften in de omgeving voldaan worden. Creëer ideale omstandigheden met bloemstroken (lokken), schuil- en overwinteringsplaatsen (behouden) voor uw nuttige roofinsecten en spinachtigen voor plaagbestrijding in uw boomgaard.

Het totaalconcept perenbladvlo-aanpak door middel van de LBS-Methode voorziet hierin. Voor het lokken (L)behouden (B) en sparen (S) van nuttige roofinsecten is een eigentijdse, weldoordachte aanpak nodig.

De LBS-methode past in een Functionele Agrobiodiversiteit (FAB)-strategie. Met een FAB wordt direct en indirect het natuurlijke vermogen gestimuleerd om ziekten en plagen te beheersen in de land- en tuinbouw (natuurlijke vijanden, bloemstroken, maaibeheer etc)

Totaalconcept bestrijding perenbladvlo

Wilt u meer weten over onze LBS-methode aanpak van de bestrijding van perenbladvlo (Psylla pyri) download dan hier de folder

PredaSect House; schuilplaatsen voor nuttige roofinsecten

Creëer een perfecte schuil- en overwinteringsplaats voor nuttige roofinsecten met PredaSect House (Behouden) Lees hier meer >

Uitkloppen PredaSect House controle aantal nuttige roofinsecten

Uitkloppen PredaSect House controle aantal nuttige roofinsecten; juli 2017

Lees meer

Invito; wildbloemenmengsel speciaal voor roofinsecten fruitteelt

Invito is een wildbloemenmengsel, speciaal samengesteld voor het lokken van roofinsecten in de bestrijding van perenbladvlo (Psylla pyri) 

Invito bloemenmengsel voor roofinsecten

Perenbladvlo; geboorte van een springer

Larve perenbladvlo (Psylla pyri)

Weersverwachting

Roofwants actief met ei-afzet

Dit is een #roofwants die momenteel (video van 10 april) actief is in fruitpercelen met ei-afzet (witte dekseltjes in blad waaronder een eitje ligt). Dit nuttige #roofinsect helpt de fruittelers om schadelijke plagen zoals luizen en bladvlooien op een natuurlijke wijze te bestrijden. Alle fruittelers in NL maken dankbaar gebruik van deze biologische bestrijder. #geintegreerdegewasbescherming #IPM

Adviseurs

Wilt u meer informatie hebben over de LBS-methode? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.