LBS-methode

LBS-methode; lokken, behouden en sparen van natuurlijke vijanden. Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel.

LBS-methode

LBS-methode; lokken, behouden en sparen van natuurlijke vijanden. Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel.

LBS-methode; natuur-inclusieve aanpak perenbladvlo

Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel. Alle onderdelen van de LBS-methode moeten toegepast worden voor het goed slagen van dit systeem. Het zal vaak een proces van enkele jaren zijn om tot een evenwicht te komen in de boomgaard.

PredaSect House; behouden van natuurlijke vijanden

Lokkenbehouden en sparen van natuurlijke vijanden

  • Het lokken van natuurlijke vijanden doen wij o.a. door het zaaien van het Invito wildbloemenmengsel

  • Het behouden van natuurlijke vijanden doen wij door het aanbieden van schuilplaatsen en overwinteringsplaatsen met Predasect House. 

  • Het sparen van natuurlijke vijanden doen wij door het gewasbeschermingsschema zo veel mogelijk aan te passen met selectieve middelen.

Invito; wildbloemen als voedselleverancier voor nuttigen

Om nuttige insecten aan te trekken, tevreden te houden en te behouden, is het aanbod van een combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel essentieel. Aanvullend voedsel, in de vorm van nectar en stuifmeel, moet aanwezig zijn in het perceel. Ontbreekt de combinatie; dan kunnen nuttige insecten zich niet optimaal ontwikkelen en zullen zij migreren naar andere plaatsen.

LBS-methode
pdf, 1.24MB
Download
LBS-methode
Download

aanbevolen producten

PredaSect House

PredaSect House is een speciaal ontwikkeld 'huisje' van tonkinstokken om de populatie roofinsecten in fruitpercelen te stimuleren. PredaSect House is ontstaan uit de ervaringen die wereldwijd zijn opgedaan met de zogenaamde 'insectenhotels'.

Invito wildbloemenmengsel

Invito is een zorgvuldig samengesteld bloemenmengsel, speciaal voor nuttige roofinsecten in de fruitteelt. De bloemen in dit mengsel zijn zeer geliefd bij o.a. zweefvliegen, roofwantsen, lieveheersbeestjes en sluipwespen.

Copfall, bladvalstimulering voor appel en peer

Copfall is een kopermeststof die tevens de natuurlijke bladvalperiode vervroegt en verkort. Dit is voor meerdere redenen nuttig en handig. Wilt u bijvoorbeeld op een perceel eerder starten met snoeien, dan is dit met Copfall te 'plannen'.

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774