LBS methode

LBS-methode

LBS-methode; lokken, behouden en sparen van natuurlijke vijanden. Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel.

LBS-methode

LBS-methode; lokken, behouden en sparen van natuurlijke vijanden. Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel.

LBS-methode; natuur-inclusieve aanpak perenbladvlo

Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel. Alle onderdelen van de LBS-methode moeten toegepast worden voor het goed slagen van dit systeem. Het zal vaak een proces van enkele jaren zijn om tot een evenwicht te komen in de boomgaard.

PredaSect House; behouden van natuurlijke vijanden

Lokken, behouden en sparen van natuurlijke vijanden

  • Het lokken van natuurlijke vijanden doen wij o.a. door het zaaien van het Invito wildbloemenmengsel

  • Het behouden van natuurlijke vijanden doen wij door het aanbieden van schuilplaatsen en overwinteringsplaatsen met Predasect House.

  • Het sparen van natuurlijke vijanden doen wij door het gewasbeschermingsschema zo veel mogelijk aan te passen met selectieve middelen.

Invito; wildbloemen als voedselleverancier voor nuttigen

Om nuttige insecten aan te trekken, tevreden te houden en te behouden, is het aanbod van een combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel essentieel. Aanvullend voedsel, in de vorm van nectar en stuifmeel, moet aanwezig zijn in het perceel. Ontbreekt de combinatie; dan kunnen nuttige insecten zich niet optimaal ontwikkelen en zullen zij migreren naar andere plaatsen.

aanbevolen producten

bestrijding perenbladvlo met LBS methode

Download hier onze folder 'LBS-methode; aanpak perenbladvlo'

Download hier onze folder over de LBS-methode; aanpak perenbladvlo