LBS-methode

Lokken, behouden en sparen van roofinsecten op basis van een weldoordachte aanpak

LBS-methode; natuur-inclusieve aanpak perenbladvlo

Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel. Alle onderdelen van de LBS-methode moeten toegepast worden voor het goed slagen van dit systeem. Het zal vaak een proces van enkele jaren zijn om tot een evenwicht te komen in de boomgaard.

PredaSect House; behouden van natuurlijke vijanden

PredaSect House; behouden van nuttige roofinsecten

Lokken, behouden en sparen van natuurlijke vijanden

Het lokken van natuurlijke vijanden doen wij o.a. door het zaaien van het Invito wildbloemenmengsel

Het behouden van natuurlijke vijanden doen wij door het aanbieden van schuilplaatsen en overwinteringsplaatsen met Predasect House.

Het sparen van natuurlijke vijanden doen wij door het gewasbeschermingsschema zo veel mogelijk aan te passen met selectieve middelen.

Invito; wildbloemen als voedselleverancier voor nuttigen

Gaasvlieg

Om nuttige insecten aan te trekken, tevreden te houden en te behouden, is het aanbod van een combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel essentieel. Aanvullend voedsel, in de vorm van nectar en stuifmeel, moet aanwezig zijn in het perceel. Ontbreekt de combinatie; dan kunnen nuttige insecten zich niet optimaal ontwikkelen en zullen zij migreren naar andere plaatsen

Video INVITO wildbloemenmengsel speciaal voor nuttige roofinsecten fruitteelt

Folder Invito

Download hier de folder van de LBS-Methode of neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie