Invito wildbloemenmengsel

Invito is een zorgvuldig samengesteld bloemenmengsel, speciaal voor nuttige roofinsecten in de fruitteelt. De bloemen in dit mengsel zijn zeer geliefd bij o.a. zweefvliegen, roofwantsen, lieveheersbeestjes en sluipwespen.

Invito wildbloemenmengsel

Invito is een zorgvuldig samengesteld bloemenmengsel, speciaal voor nuttige roofinsecten in de fruitteelt. De bloemen in dit mengsel zijn zeer geliefd bij o.a. zweefvliegen, roofwantsen, lieveheersbeestjes en sluipwespen.

Invito voor nuttige roofinsecten

Invito is een zorgvuldig samengesteld bloemenmengsel, speciaal voor nuttige roofinsecten in de fruitteelt. De bloemen in dit mengsel zijn zeer geliefd bij o.a. zweefvliegen, roofwantsen, lieveheersbeestjes en sluipwespen. Belangrijk is dat wildbloemen ook daadwerkelijk geschikt zijn als nectar- of stuifmeelbron. De nectar moet goed bereikbaar zijn en het moet de juiste samenstelling van glucose, fructose en sacharose hebben. Deze samenstelling varieert sterk bij verschillende soorten bloemen en is in grote mate bepalend voor welke nuttigen gelokt worden.

Wildbloemen als voedselleverancier voor nuttigen

Om nuttige insecten aan te trekken, tevreden te houden en te behouden, is het aanbod van een combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel essentieel. Aanvullend voedsel, in de vorm van nectar en stuifmeel, moet aanwezig zijn in het perceel. Ontbreekt de combinatie; dan kunnen nuttige insecten zich niet optimaal ontwikkelen en zullen zij migreren naar andere plaatsen

Larven en volwassen insecten

Over het algemeen zijn het de larven van nuttige insecten die het grootste gedeelte van de plaaginsecten zoals luizen, bladvlooien e.d. bestrijden. Volwassen insecten eten ook dierlijk voedsel, maar voornamelijk plantaardig voedsel. De hoofdtaak van deze adulten is om voor nakomelingen te zorgen. Daarvoor moeten zij wel voldoende plantaardige voeding, zoals nectar en stuifmeel tot zich kunnen nemen.

Folder Invito Wildlboemenmengsel
pdf, 1.24MB
Download
Folder Invito Wildlboemenmengsel
Download

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774