Spuitwijzer Fruitteelt

De Spuitwijzer Fruitteelt is onze essentiële leidraad voor het teeltseizoen. Deze spuitwijzer bevat o.a. actualiteiten, adviezen, foto's/video's en algemene informatie om uw teeltseizoen te optimaliseren.

Ook wordt u op de hoogte gesteld van bijeenkomsten en/of excursies welke door Alliance georganiseerd worden.

Tijdens het teeltseizoen brengt Alliance continu actuele spuitwijzers uit. Deze spuitwijzers worden als eerste naar de abonnee's gestuurd, en worden na twee weken publiekelijk beschikbaar.

Ook als eerste de meest actuele spuitwijzers ontvangen? Meld u aan!

Spuitwijzer Fruitteelt 19/2/2020: met o.a. aanpak perenbladvlo, poetsen; niet doen!, bemesting kalium en onkruidbestrijding

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. aanpak perenbladvlo, poetsen; niet doen!, kaliumbemesting en onkruidbestrijding
Spuitwijzer Fruitteelt 19/02/2020