Spuitwijzer Fruitteelt

De Spuitwijzer Fruitteelt is onze essentiële leidraad voor het teeltseizoen. Deze spuitwijzer bevat o.a. actualiteiten, adviezen, foto's/video's en algemene informatie om uw teeltseizoen te optimaliseren.

Ook wordt u op de hoogte gesteld van bijeenkomsten en/of excursies welke door Alliance georganiseerd worden.

Tijdens het teeltseizoen brengt Alliance continu actuele spuitwijzers uit. Deze spuitwijzers worden als eerste naar de abonnee's gestuurd, en worden na twee weken publiekelijk beschikbaar.

Ook als eerste de meest actuele spuitwijzers ontvangen? Meld u aan!

Spuitwijzer Fruitteelt 13/07/2017: met o.a. zwartvruchtrot peer, veiligheidstermijnen, perenbladvlo, fruitmot 2017 en LBS-methode

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. zwartvruchtrot peer, veiligheidstermijnen, perenbladvlo, fruitmot 2017 en LBS-methode
Spuitwijzer Fruitteelt 13/07/2017

Spuitwijzer Fruitteelt 07/06/2017: met o.a. meeldauw appel, insectenbestrijding appel, fruitspint en roestmijt en fruitmot 2017

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. meeldauw appel, insectenbestrijding appel, fruitspint en roestmijt en fruitmot 2017
Spuitwijzer Fruitteelt 07/06/2017

Spuitwijzer Fruitteelt 10/05/2017: met o.a. schurft bij appel, perenbladvlo, adviesschema dunning en fungiciden bij peer

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. schurft bij appel, perenbladvlo, adviesschema dunning en fungiciden bij peer
Spuitwijzer Fruitteelt 10/05/2017

Spuitwijzer Fruitteelt 01/04/2017: met o.a. vruchtzetting peer, perenbladvlo, bestrijding bladluizen en rupsen in appel en peer

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. vruchtzetting peer, perenbladvlo, bestrijding bladluizen en rupsen in appel en peer
Spuitwijzer Fruitteelt 01/04/2017

Spuitwijzer Fruitteelt 01/03/2017: met o.a. nieuwe aanpak perenbladvlo, nieuwe middelen en bemesting

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. nieuwe aanpak perenbladvlo, LBS-methode, nieuwe middelen en bemesting
Spuitwijzer Fruitteelt 01/03/2017