Spuitwijzer Fruitteelt 2020

De Spuitwijzer Fruitteelt is onze essentiële leidraad voor het teeltseizoen. Deze spuitwijzer bevat o.a. actualiteiten, adviezen, foto's/video's en algemene informatie om uw teeltseizoen te optimaliseren.

Ook wordt u op de hoogte gesteld van bijeenkomsten en/of excursies welke door Alliance georganiseerd worden.

Tijdens het teeltseizoen brengt Alliance continu actuele spuitwijzers uit. Deze spuitwijzers worden als eerste naar de abonnee's gestuurd, en worden na twee weken publiekelijk beschikbaar.

Ook als eerste de meest actuele spuitwijzers ontvangen? Meld u aan!

Spuitwijzer Fruitteelt, een goede oogst toegewenst!

In deze spuitwijzer vindt u o.a. een Poolse plukinstructie (filmpje) en een "koop Hollands Fruit"-promotiefilmpje.

Spuitwijzer fruitteelt, een goede oogst toegewenst!

Spuitwijzer Fruitteelt, afspuitschema en residu eisen 2020

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over het afspuitschema en residu eisen voor 2020

Spuitwijzer afspuitschema en residu eisen voor 2020

Spuitwijzer Fruitteelt Perenbladvlo mei/juni 2020

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. perenbladvlo

Spuitwijzer perenbladvlo mei/juni 2020

Spuitwijzer Fruitteelt 23/04/2020: met o.a. dunning peren, spint, perenbladvlo en bladbemesting na de bloei

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. dunning peren, spint, perenbladvlo en bladbemesting na de bloei
Spuitwijzer Fruitteelt 23/04/2020

Spuitwijzer Fruitteelt 02/04/2020: met o.a. gibberellinen, plantversterking, bloei peer, perenbladvlo, bestrijding bladluizen appel en peer en Predasect huisjes

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. gibberellinen, plantversterking, bloei peer, perenbladvlo, bestrijding bladluizen appel en peer en Predasect huisjes
Spuitwijzer Fruitteelt 02/04/2020

Spuitwijzer Fruitteelt 19/2/2020: met o.a. aanpak perenbladvlo, poetsen; niet doen!, bemesting kalium en onkruidbestrijding

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. aanpak perenbladvlo, poetsen; niet doen!, kaliumbemesting en onkruidbestrijding
Spuitwijzer Fruitteelt 19/02/2020