Spuitwijzer Fruitteelt

De Spuitwijzer Fruitteelt is onze essentiële leidraad voor het teeltseizoen. Deze spuitwijzer bevat o.a. actualiteiten, adviezen, foto's/video's en algemene informatie om uw teeltseizoen te optimaliseren.

Ook wordt u op de hoogte gesteld van bijeenkomsten en/of excursies welke door Alliance georganiseerd worden.

Tijdens het teeltseizoen brengt Alliance continu actuele spuitwijzers uit. Deze spuitwijzers worden als eerste naar de abonnee's gestuurd, en worden na twee weken publiekelijk beschikbaar.

Ook als eerste de meest actuele spuitwijzers ontvangen? Meld u aan!

Spuitwijzer Fruitteelt 17/07/2018 met o.a. Fruitmot tweede generatie, Pomax, afspuitschema, perenbladvlo en LBS-methode

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. fruitmot tweede generatie, Pomax, afspuitschema, perenbladvlo en LBS-methode
Spuitwijzer Fruitteelt 17/07/2018

Spuitwijzer Fruitteelt 06/06/2018 met o.a. schurft en meeldauw bij appel, zwartvruchtrot bij peer, perenbladvlo en fruitmot

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. schurft en meeldauw bij appel, zwartvruchtrot bij peer, perenbladvlo en fruitmot
Spuitwijzer Fruitteelt 06/06/2018

Spuitwijzer Fruitteelt 10/05/2018 met o.a. schurft en meeldauw bij appel, fungiciden bij peer en insecten na de bloei bij appel en peer

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. schurft en meeldauw bij appel, fungiciden bij peer en insecten na de bloei bij appel en peer
Spuitwijzer Fruitteelt 10/05/2018

Spuitwijzer Fruitteelt; dunning en groeiregulatie

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. dunning en groeiregulatie
Spuitwijzer Fruitteelt dunning en groeiregulatie

Spuitwijzer Fruitteelt 12/04/2018: met o.a. vruchtzetting peer, perenbladvlo, onkruidbestrijding en invito

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. vruchtzetting peer, perenbladvlo, onkruidbestrijding en invito
Spuitwijzer Fruitteelt 12/04/2018

Spuitwijzer Fruitteelt 07/03/2018: met o.a. bemesting kalium, perenbladvlo, middelennieuws, appelbloesemkever en fosfaatruimte

In deze spuitwijzer vindt u actueel advies over o.a. bemesting kalium, perenbladvlo, middelennieuws, appelbloesemkever en fosfaatruimte
Spuitwijzer Fruitteelt 07/03/2018