Gewasbescherming loonwerker

Gewasbescherming Veehouderij

We kunnen u als veehouder ondersteunen met kennis op gebied van onkruidbestrijding, bestrijding van insecten en schimmels in ruwvoergewassen.

Ziektebestrijding

Door gewasrotatie maar ook door samenwerking met akkerbouwers voor teeltrotatie, nemen de mogelijkheden toe om bodeminsecten te bestrijden, nematoden te bestrijden of beter, te voorkomen.

Onkruidbestrijding

Om veel en goed ruwvoer te winnen, is het noodzakelijk om uw percelen vrij van onkruid te houden. Onkruid heeft een negatieve invloed op de opbrengst en kwaliteit van gras en maïs.

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774

Wil jij nieuwtjes en advies ontvangen die aansluiten bij wat jóu interesseert? Doen we graag voor je!

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta