Gewasbeschermings monitor

Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of in zijn bezit heeft is verplicht om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor.

Gewasbeschermings monitor

Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of in zijn bezit heeft is verplicht om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor.

Checklist

Aspecten van de gewasbeschermingsmonitor zijn:

  • Adviesbriefjes bewaren

  • Leverbonnen bewaren

  • Monitoringsberichten opslaan (Phytophthora, wortelvlieg e.d. )

  • Teeltregistratie bijhouden (gbm toepassingen binnen 48 uur registreren)

  • Bouwplan / vruchtwisseling invullen

  • Certifiaat van zaaizaad / pootgoed bewaren

  • Inzet van biologische bestrijders (biologisch, akkerranden, roofvogelvoorzieningen e.d.) vermelden

  • Mechanische onkruidbestrijding vermelden

  • Emissiebeperking door het gebruik van de juiste driftarme doppen (zie actuele lijst)

  • Oordeel over het succes van genomen maatregelen

Download GB monitor

Download hierde ‘gewasbeschermingsmonitor bedrijf algemeen’ en de ‘gewasbeschermingsmonitor teelt specifiek’. In combinatie met uw spuitregistratie, vormt dit de basis voor uw GB monitor. 

Voor iedere teelt op uw bedrijf vult u de ‘gewasbeschermingsmonitor teelt specifiek' in. In bijlage 3 vindt u een ‘format spuitregistratie’, wellicht wilt u deze gebruiken voor het registreren van de toegepaste middelen per teelt. 

Alle ingevulde documenten, inclusief de spuitregistratie, dient u te bewaren in uw administratie.Bij bezoek van een controlerende instantie dient u deze te kunnen tonen.

Gewasbeschermingsmonitor Bedrijf Algemeen
pdf, 0.87MB
Download
Gewasbeschermingsmonitor Bedrijf Algemeen
Download
Gewasbeschermingsmonitor Teelt Specifiek
pdf, 0.74MB
Download
Gewasbeschermingsmonitor Teelt Specifiek
Download
Gewasbeschermingsmonitor Spuitregistratie
pdf, 0.63MB
Download
Gewasbeschermingsmonitor Spuitregistratie
Download

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774