Gewasbeschermingsmonitor

Checklist

Aspecten van de gewasbeschermingsmonitor zijn:

  • Adviesbriefjes bewaren
  • Leverbonnen bewaren
  • Monitoringsberichten opslaan (Phytophthora, wortelvlieg e.d. )
  • Teeltregistratie bijhouden (gbm toepassingen binnen 48 uur registreren)
  • Bouwplan / vruchtwisseling invullen
  • Certifiaat van zaaizaad / pootgoed bewaren
  • Inzet van biologische bestrijders (biologisch, akkerranden, roofvogelvoorzieningen e.d.) vermelden
  • Mechanische onkruidbestrijding vermelden
  • Emissiebeperking door het gebruik van de juiste driftarme doppen (zie actuele lijst)
  • Oordeel over het succes van genomen maatregelen

Download hier de ‘gewasbeschermingsmonitor bedrijf algemeen’ en de ‘gewasbeschermingsmonitor teelt specifiek’. In combinatie met uw spuitregistratie, vormt dit de basis voor uw GB monitor.

Voor iedere teelt op uw bedrijf vult u de ‘gewasbeschermingsmonitor teelt specifiek' in. In bijlage 3 vindt u een ‘format spuitregistratie’, wellicht wilt u deze gebruiken voor het registreren van de toegepaste middelen per teelt. 

Alle ingevulde documenten, inclusief de spuitregistratie, dient u te bewaren in uw administratie. Bij bezoek van een controlerende instantie dient u deze te kunnen tonen.

Gewasbeschermingsplan

Mocht u het gewasbeschermingsplan nog als aanvulling op uw gewasbeschermingsmonitor c.q. teeltregistratie willen gebruikten, dan kunt u dat hier nog doen.