Openbaar Groen en dijkenmengsels

Park en Gazon
Door zijn unieke samenstelling kan Recrea-top allround worden ingezet: voor gazons, parken en zelfs voor openbare voetbalveldjes. De zomerbetreding is zeer goed en verdraagt een wat lagere bemesting prima. Tevens is Recreatop uitermate geschikt om te worden gebruikt op kampeer- en recreatieterreinen.

Bermen
De Bermmengsel zijn harde mengsels, deze zijn zouttolerant en kunnen onder zeer schrale omstandigheden groeien. De mengsels hebben een snelle aanslag.

Dijkenmengsels
D1 is een uniek grasmengsels speciaal ontwikkelt om de dijken in ons land extra te beschermen tegen de schadelijke invloeden van wind- en watererosie. Stevigheid van het talud is van vitaal belang voor een lange levensduur van de dijk. Het wegspoelen van grond moet worden voorkomen. Daarnaast dient het grasmengsel aan te slaan op schrale, arme gronden. D1 geeft een zeer sterke zode, welke winterhard is en uitstekend bestand tegen zware regenval en overvloedig overslaand water.

Openbaar Groen en dijkenmengsels

Openbaar Groen en dijkenmengsels