Organische meststoffen

Bemesten is meer dan alleen uw gewas voeden. Door te bemesten met een meststof opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen - van plantaardige en óf dierlijke oorsprong - wordt ook de bodembiologie geactiveerd. Hierdoor ontstaat een symbiose tussen bodemactiviteit en de opname van mineralen door de planten. Met een organische meststof bemest u niet alleen het gewas, maar ook uw kostbare bodem door de toediening van organische stof.

Organische meststoffen bevatten hoogwaardige dierlijke en plantaardige grondstoffen. Iedere verwerkte stof heeft zijn unieke eigenschappen. Dit leidt tot een gelijkmatige groei van gras- en sierplanten zonder ongewenste groeipieken.

Als selectdealer levert Alliance een uitgebalanceerd Innogreen pakket met o.a. organische meststoffen om problemen te voorkomen óf op te lossen:

InnoGreen

  • Graszovoor gazon NPK 9-3-9 + 3 MgO

  • Biobasis voor borders NPK 8-3-9 + 2 MgO

  • Vabomix 1 voor borders NPK 10-4-8 + 2 Mg

  • Vabomix 2voor borders NPK 5-5-18 + 2 MgO + Fe

  • Biobodem bodemverbeteraar

  • Biohaag meststof voor hagen 7-3-8 + 2 Mgo + Mycorrhizae

Innogreen meststoffen

DCM

  • DCM Mix 3basisbemesting voor o.a. gazonsamengestelde organisch-minerale meststof NPK 9-3-6 + 3 MgO

  • DCM Mix 5: bemesting voor o.a. gazons en snelgroeiend boomkwekerij-gewassen met voldoende stevigheid. Samengestelde organisch-minerale meststof NPK (Mg) 10-4-8 (3) (turkoois).

  • CM VIVIMUS Universele bodemverbeteraar voor in de plantput. Eengemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof.

DCM mix 3