Haspagras strooien

Haspargit

Haspargit is een groene, hoogwaardige minerale meststof én een chloorarm kaliproduct. Daarnaast bevat deze ook calcium en zwavel. Met Haspargit strooit u de basisbemesting aan kali voorafgaand aan de teelt van kalibehoeftige gewassen.

Haspargit-Kali is een chloorarme, hoogwaardige minerale meststof met kalium- en calciumsulfaat als hoofdbestanddeel. Haspargit ontstaat bij de productie van citroenzuur en wordt onttrokken aan de bietenvinasse die overblijft aan het einde van het gistingsproces. De in de bieten aanwezige kali wordt herwonnen als kaliumsulfaat. Kaliumsulfaat is een bijzonder interessante meststof omdat het geschikt is voor alle bodemtypes en alle teelten.

Duurzaam bodembeheer

Haspargit-Kali bevat kalium, calcium en zwavel en is hierdoor zeer geschikt voor kali-behoeftige gewassen zoals maïs, grasland en luzerne. Deze 3-in-1 meststof is chloorarm en heeft geen verzurende werking op de bodem. Haspargit is tevens vriendelijk voor uw bodemleven en past daardoor perfect in duurzaam bodembeheer.

Neem contact op met onze adviseurs

Wilt u meer informatie hebben over Haspargit? Neem dan contact op met een van onze adviseurs!