Invito wildbloemenmengsel

Invito wildbloemenmengsel speciaal voor natuurlijke vijanden in de fruitteelt

Invito is een zorgvuldig samengesteld bloemenmengsel, speciaal voor nuttige roofinsecten in de fruitteelt. De bloemen in dit mengsel zijn zeer geliefd bij o.a. zweefvliegen, roofwantsen, lieveheersbeestjes en sluipwespen.

Invito voor nuttige roofinsecten

Invito is een zorgvuldig samengesteld bloemenmengsel, speciaal voor nuttige roofinsecten in de fruitteelt. De bloemen in dit mengsel zijn zeer geliefd bij o.a. zweefvliegen, roofwantsen, lieveheersbeestjes en sluipwespen. Belangrijk is dat wildbloemen ook daadwerkelijk geschikt zijn als nectar- of stuifmeelbron. De nectar moet goed bereikbaar zijn en het moet de juiste samenstelling van glucose, fructose en sacharose hebben. Deze samenstelling varieert sterk bij verschillende soorten bloemen en is in grote mate bepalend voor welke nuttigen gelokt worden.

Wildbloemen als voedselleverancier voor nuttigen

Om nuttige insecten aan te trekken, tevreden te houden en te behouden, is het aanbod van een combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel essentieel. Aanvullend voedsel, in de vorm van nectar en stuifmeel, moet aanwezig zijn in het perceel. Ontbreekt de combinatie; dan kunnen nuttige insecten zich niet optimaal ontwikkelen en zullen zij migreren naar andere plaatsen

Larven en volwassen insecten

Over het algemeen zijn het de larven van nuttige insecten die het grootste gedeelte van de plaaginsecten zoals luizen, bladvlooien e.d. bestrijden. Volwassen insecten eten ook dierlijk voedsel, maar voornamelijk plantaardig voedsel. De hoofdtaak van deze adulten is om voor nakomelingen te zorgen. Daarvoor moeten zij wel voldoende plantaardige voeding, zoals nectar en stuifmeel tot zich kunnen nemen.

Invito als onderdeel van de LBS-methode

Invito bloemenmengsel is een onderdeel van de LBS-methode, het totaalconcept in de aanpak van perenbladvlo. Lees hier meer over de andere bouwstenen van de LBS-methode

LBS-methode; maatwerk in de aanpak van perenbladvlo

Maatwerk per bedrijf; zelfs per perceel Om een roofinsectenpopulatie in een aanplant te creëren en goed te laten functioneren is een eigentijdse, weldoordachte aanpak noodzakelijk. Het is maatwerk per bedrijf, zélfs per perceel.

Perenbladvlo bestrijding met PredaSect House (Insectenhuisjes)

Schuil- en overwinteringsplaatsen voor nuttige roofinsecten PredaSect House is een speciaal ontwikkeld 'huisje' van tonkinstokken om de populatie roofinsecten in fruitpercelen te stimuleren.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van onze fruitteeltadviseurs!
Invito wildbloemenmengsel

Download onze folder

Benieuwd naar onze aanpak met het Invito bloemenmengsel? Download dan nu onze folder met hierin een gedetailleerde uitleg over dit bloemmengsel en de LBS-methode.