Alliance is geaccrediteerd om verspreid over het gehele jaar verlengingsbijeenkomsten te organiseren voor de verlenging van uw gewasbescherming- en KBA licentie. Wij verzorgen o.a. bijeenkomsten voor de sectoren akkerbouw, veehouderij, fruitteelt en groenvoorziening & hoveniers voor de volgende licenties:

  • Licentie uitvoeren gewasbescherming

  • Licentie bedrijfsvoeren gewasbescherming

  • Licentie knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf

Afhankelijk van het type licentie dat u nodig heeft, dient u in een periode van 5 jaar diverse bijeenkomsten te volgen.

Voor het benodige aantal bijeenkomsten en uw studiepunten kijk hier