KUG toelatingen (Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen )

Graag informeren wij u over KUG-middelen en het gebruik daarvan. Het aantal KUG-toelatingen groeit en daarom vinden wij het belangrijk om u van de mogelijkheden, maar ook van de risico's van het gebruik van KUG-middelen op de hoogte te stellen.

Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen (KUG)
Steeds vaker hoort u dat een middel via een KUG is toegelaten. Een KUG is een speciaal soort toelating voor een bepaalde toepassing in kleine teelten. Aangezien het voor de internationale gewasbeschermingsindustrie niet altijd lonend is om voor alle teelten toelatingen aan te vragen, is de KUG-toelating in het leven geroepen.

Mogelijkheden en risico's
KUG-toelatingen leveren u meer mogelijkheden om middelen in te kunnen zetten. Het is wel belangrijk dat u weet, dat op het moment dat u - als toepasser - een bespuiting uitvoert met een middel dat via KUG is toegelaten, uzelf hiervoor verantwoordelijk, maar ook aansprakelijk bent. Fabrikant hoeven voor een KUG-toelating namelijk geen onderzoek te laten doen naar de werkzaamheid van het middel (werkzaamheidsonderzoek) of de mogelijke gewasschade (fytotoxisch onderzoek). Dit is een wezenlijk verschil met alle normale toelatingen.

Informatie vanuit brancheorganisatie Agrodis
Lees hier de brief van onze brancheorganisatie Agrodis. Hierin staat uitgebreide informatie over KUG-toelatingen. Wij adviseren u deze brief goed te lezen.

Belangrijke downloads/links: