Meststoffen loonwerk

Alliance is gespecialiseerd in maatwerkoplossingen in bemesting.

Bulkmeststoffen

Naast de levering van gewone bulkkunstmest hebben we reeds veel jaren ervaring met het vloeibaar bemesten van voedergrasland en het sturen van diverse spoorelementen.

Poedermeststoffen

We beschikken via ons zusterbedrijf Pomagro over diverse droge en vochtige kalkmeststoffen over gips en over haspargit. Deze producten zijn in loonwerk toe te passen met kalkstrooier of schotelstrooier met bandaanvoer.

Haspagras strooien

Startmeststoffen en rijbemesting

In de maisteelt maar ook in diverse akkerbouw en groente gewassen leveren we startgranulaten en vloeibare startmeststoffen op minerale of op organische basis. Dit pakket bevat ook meststoffen voor de biologische teelt. Naast deze meststoffen die op het zaad kunnen worden toegediend hebben we ook een assortiment meststoffen voor rijbemesting.