Veehouderij contactpersonen

Meststoffen Veehouderij

Wij leveren alle gangbare gekorrelde en vloeibare meststoffen. Onze focus ligt op het gebruik van speciaalmeststoffen met een hoog rendement in de teelt van maïs en weidegras. Ook nieuwe toedieningstechnieken worden hierin meegenomen.

Meststoffen

Wij leveren alle gangbare gekorrelde en vloeibare meststoffen. Onze focus ligt op het gebruik van speciaalmeststoffen met een hoog rendement in de teelt van maïs en weidegras. Ook nieuwe toedieningstechnieken worden hierin meegenomen.

Bemestingsrendement

Al meer dan 10 jaar doen we onderzoek naar het verhogen van het bemestingsrendement in ruwvoedergewassen. Een van de meest bekende voorbeelden is het vloeibaar bemesten van grasland. Door gebruik te maken van efficiënte stikstofmeststoffen en minder in te zetten op KAS zijn we in staat een hogere drogestof- en eiwitopbrengst te realiseren in grasland.

Haspargit, Haspagras en Hasparmag

Haspargit is een meststof met als hoofdbestanddeel kalium. Daarnaast bevat deze ook calcium en zwavel.

Met Haspargit strooit u de basisbemesting aan kali voorafgaand aan de teelt van kalibehoeftige gewassen. Omdat de formules chloorarm of chloorvrij zijn, is Haspargit voor elk gewas inzetbaar, in akkerbouwgewassen, maar ook aan veehouderijgewassen als gras en mais.

Vanaf dit seizoen voegen wij 2 formules aan ons assortiment toe. De eerste onder de naam Haspagras, een formule speciaal ontwikkeld voor toepassing op grasland. Deze formule is NK 4-16 met calcium, natrium, magnesium en zwavel. De tweede formule, Haspargit Bio, is toegelaten voor toepassing in de biologische teelt. Deze formule bevat naast kalium ook calcium, magnesium en zwavel.

Haspagras

Uw gewassen produceren zelf stikstof

Met een enkele toepassing van de blad actieve bacterie aanwezig in het product Blue N kunt uw gewas 40-60 kg Stikstof laten produceren. Stikstof die u kunt aftrekken van de hoeveelheid die uw gewas totaal nodig heeft. Een besparing van kunstmest en een stabielere groeicurve van uw gewas met gelijkblijvende of hogere opbrengst. Met Blue N bent u minder afhankelijk van het weer (oplossen van kunstmestkorrel)

Blue N

Lees meer over

Haspargit

Haspargit is een meststof met als hoofdbestanddeel kalium. Daarnaast bevat deze ook calcium en zwavel. Met Haspargit strooit u de basisbemesting aan kali voorafgaand aan de teelt van kalibehoeftige gewassen.

BlueN

BlueN is een biologische bladmeststof op basis van een in de natuur voorkomende bacterie die in staat is om stikstof uit de lucht om te zetten in voor de plant opneembare ammoniumstikstof.