Intra Hydropure voor uw fertigatiesysteem

Reinig de leidingen van uw fertigatiesysteem grondig en effectief met Intra Hydropure voor een optimale waterkwaliteit. Ontdek nu de kracht van Intra Hydropure!
Fertigatie

Het einde van het seizoen nadert, wat betekent dat het tijd is om uw boomgaard winterklaar te maken. Een cruciale, maar vaak over het hoofd geziene stap in dit proces is het grondig reinigen van uw fertigatiesysteem. In de moderne fruitteelt is het fertigatiesysteem van onschatbare waarde geworden. Het vroegtijdig toedienen van meststoffen via dit systeem resulteert vrijwel direct in een verhoogde opbrengst. Maar hoe zorgt u ervoor dat elk onderdeel van uw systeem dezelfde waterkwaliteit levert?

Lees meer!