Noviteiten akkerbouw

Alliance heeft voor de akkerbouw naast de gangbare producten ook speciaalproducten en noviteiten in het assortiment.

AgriExpert app

Via onze AgriExpert app houden wij u helemaal up-to-date van alle actualiteiten op het gebied van teelt, gewasbescherming, nieuwe producten, bemesting, wetgeving en licentiebijeenkomsten. Eenvoudig en snel.

AgroExact

Heeft u interesse om meer op maat te beregenen? Wilt u weten wat de vochttoestand is in uw percelen? Wij kunnen u informeren over wat de mogelijkheden zijn met de weerstations en bodemvochtsensoren van AgroExact.

Haspargit

Haspargit is een meststof met als hoofdbestanddeel kalium. Daarnaast bevat deze ook calcium en zwavel. Met Haspargit strooit u de basisbemesting aan kali voorafgaand aan de teelt van kalibehoeftige gewassen.

Noviteiten; BlueN

BlueN is een biologische bladmeststof op basis van een in de natuur voorkomende bacterie die in staat is om stikstof uit de lucht om te zetten in voor de plant opneembare ammoniumstikstof.

Smartfogging

Concept Smartfogging; maatwerk in de bewaring van aardappelen. Het bewaren van aardappelen en het beheersen van de kiemkracht is een cruciale stap in het telen van aardappelen. Met Smartfogging biedt Alliance een all-in fogservice aan voor een optimaal rendement tijdens de teelt en een goede bewaring van uw aardappelen.

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774