Lid van

Alliance en Holland Fyto

Alliance maakt deel uit van de Holland Fyto Groep. Holland Fyto is een samenwerkingsverband van een groep particuliere gewasbescherminghandelaren uit Nederland. Holland Fyto heeft zich gespecialiseerd in de levering van gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare bladmeststoffen en hulpstoffen.

Door de sterke kanten van de Holland Fyto partners te combineren en activiteiten te delen, is er een marktspeler ontstaan die behoort tot de top 5 van de Nederlandse gewasbescherminghandel. De klanten van de Holland Fyto-partners komen uit alle sectoren van de agrarische markt: akkerbouw, veehouderij, groenteteelt, teelten onder glas, bloembollenteelt, fruitteelt en boomteelt.

Holland Fyto

Alliance en Groeipartners

Alliance maakt deel uit van Groeipartners. GroeiPartners is één van de grootste spelers met betrekking tot zaaizaden en inkuilmiddelen voor de Nederlandse Landbouw. Het bedrijf is in 2006 opgericht vanuit een samenwerkingsverband tussen 4 vooruitstrevende toeleveranciers in de Nederlandse landbouwsector.

Groeipartners is actief in Nederland en Belgie.

Groeipartners