Proclaimer

Alliance BV streeft er naar om op of via deze web-site steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen. Alliance BV is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Mocht u op deze site een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste informatie bevat, stuurt u dan s.v.p. een e-mail naar welkom@verwijder-dit.alliancegroep.com

Cookiebeleid

Volgens artikel 11.7a van de Telecomwet zijn alle Nederlandse websites vanaf 5 juni 2012 verplicht om bezoekers informatie te geven over cookies en toestemming te vragen om cookies te mogen gebruiken.

Wij maken op deze website gebruik van first party en third party cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

First party cookies zoals bijvoorbeeld functionele cookies zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Lees meer over ons cookiebeleid

Privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van u te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Wij geven daarom ook duidelijk aan voor welke doel de gegevens worden bewaard. Dit betekent dat op de plaats waar u uw naam of (e-mail)adres invult, staat aangegeven voor welk doel uw gegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

Aanpassen Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.