Brochure Groenbemesters 2017

01 augustus 2017 Door Alliance BV

Werken aan het rendement voor uw toekomst

De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid wordt behouden of verbeterd door gebruik te maken van groenbemesters. Groenbemesters zijn onmisbaar voor de landbouw om bij de intensieve teelten de maximale opbrengsten te behalen.

Wij helpen u graag een juiste keuze in groenbemester en vanggewas te maken. Hierbij houden wij rekening met de bodemomstandigheden, gewaskeuze, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid, wet- en regelgeving en tijdstip van inzaai.

Vraag hier onze brochure Groenbemesters 2017