Onderzaai mais mislukt

20 september 2019 Door Alliance BV

Onderzaai mais mislukt

Veel bedrijven kozen dit jaar voor onderzaai om de maïs na 1 oktober te kunnen oogsten. Door droogte en hoge temperaturen is het vanggewas op veel plekken niet opgekomen of verdroogd na het opkomen. Omdat er uiteindelijk wel een vanggewas moet staan, heeft u 2 mogelijkheden om toch een vanggewas te zaaien. RVO heeft gisteren onderstaande regeling bekend gemaakt. Let op dat het vanggewas/onderzaai een resultaatverplichting is!

Alleen een vanggewas zaaien is niet genoeg. Er moet ook resultaat zijn. Zodat er uiteindelijk een gewas staat dat de bodem bedekt (resultaatverplichting). U laat ook zien dat u op het goede moment en op de goede manier genoeg zaad heeft gezaaid (inspanningsverplichting)

 

  • 1. Mais geoogst voor 1 oktober en onderzaai is mislukt

    U zaait direct na de oogst opnieuw een vanggewas. Als maar een deel van de onderzaai is mislukt, kunt u dat deel van het perceel inzaaien. Omdat u het vanggewas voor 1 oktober zaait, voldoet u aan de regels.

  • 2. Mais geoogst na 1 oktober en onderzaai is mislukt

    U zaait direct na de oogst opnieuw een vanggewas. U mag de gewassen zaaien die hieronder genoemd staan. Is maar een deel van de onderzaai mislukt? U kunt dat deel van het perceel opnieuw inzaaien. Bij controle kunt u laten zien dat u onderzaai heeft gedaan en dat er normaal gesproken een vanggewas zou staan. U laat bijvoorbeeld zien wat, wanneer en hoe u gezaaid heeft.

     

    • a. Bladkool, bladrammenas, gras, japanse haver, triticale, winterrogge, wintertarwe, wintergerst

Voorkom overtreding

Als u geen vanggewas teelt na uw maïsoogst, dan bent u in overtreding. Uw derogatievergunning kan hierdoor vervallen. Daarnaast krijgt u een boete en mogelijk ook een randvoorwaardenkorting. De NVWA controleert hierop.