Wetswijziging gebruik rodenticiden

26 oktober 2018 Door Alliance BV
wijziging gebruik rodenticiden

Vanaf 1 juli 2015 is het verplicht om in het bezit van een KBA-licentie te zijn wanneer u op uw agrarische bedrijf chemische middelen (anti-coagulantia) tegen knaagdieren wilt gebruiken. Om uw KBA-licentie te behouden dient u eens per 5 jaar een KBA-bijeenkomst bij te wonen. Met de KBA-licentie mag u alleen binnen de bedrijfsgebouwen knaagdieren bestrijden.

Wetswijziging gebruik anti-coagulantia
In 2023 worden de eisen verzwaard om anti-coagulantia te mogen gebruiken op het agrarisch bedrijf. Wanneer agrariërs vanaf 2023 anti-coagulantia willen toepassen, dienen ze in het bezit te zijn van de KBA-GB licentie. De KBA licentie die u nu wellicht heeft, is dan niet meer bruikbaar.

Door middel van extra scholing en een examen kunt u uw KBA licentie upgraden naar een KBA-GB licentie. Met deze licentie, in combinatie met een bedrijfscertificering, mag u in 2023 en verder weer anti-coagulantia op uw bedrijf toepassen. Dit mag u dan zowel binnen als buiten de bedrijfsgebouwen. Ook particulieren dienen vanaf dan in bezit te zijn van een KBA-GB licentie als ze anti-coagulantia willen gebruiken.

Let op! Als u ervoor kiest om uw KBA aantekening niet meer te verlengen, dient u zelf het initiatief te nemen om uw licentie te verlagen naar alleen de licentie met vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming.

Het is namelijk zo, dat wanneer u niet alle verplichte bijeenkomsten bijwoont, uw pas verloopt. Dit geldt ook voor de vakbekwaamheidsbewijzen gewasbescherming. 

Kijk hier voor het officiële bericht van het CTGB