Precisielandbouw

Precisielandbouw

De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw gaan in een rap tempo. Technisch kan er al heel veel.

Veel werkzaamheden op het gebied van precisielandbouw worden uitgevoerd door loonwerkers. Alliance is uw partner voor de vertaling van deze technische mogelijkheden naar rendement voor uw klanten. Wij zetten daarbij onze kennis van teelttechniek in om advies te geven over het variabel toepassen van meststoffen of het variabel planten, poten of zaaien van gewassen. Dit geldt voor zowel voor akkerbouw- alsook voor ruwvoergewassen.

Het in kaart brengen van bodemvariatie behoort tot de mogelijkheden. We kunnen het maken van taakkaarten op basis van opbrengst of satellietdata van uw perceel ook voor u verzorgen.