Weidemengselfolder 2024

Folder Weidemengsel 2024

Na een natte herfst en winter wordt het nu tijd om te bemesten, te zaaien of door te zaaien om de weides weer in goede conditie te krijgen. In onze folder vindt u, naast de kwalitatief en kwantiteit goed presterende graszaadmengsels ook onze klaver- en kruidenmengsels, waaronder het mengsel GP Kruiden Klaver. Hierin zijn de sterke, overblijvende kruiden cichorei en weegbree gemengd met rode en witte klaver. Dit mengsel kan zowel gebruikt worden voor kruidenrijk grasland als ook voor kruidenrijke bufferstroken binnen het nieuwe GLB.

Folder Weidemengsel 2024

Na een natte herfst en winter wordt het nu tijd om te bemesten, te zaaien of door te zaaien om de weides weer in goede conditie te krijgen. In onze folder vindt u, naast de kwalitatief en kwantiteit goed presterende graszaadmengsels ook onze klaver- en kruidenmengsels, waaronder het mengsel GP Kruiden Klaver. Hierin zijn de sterke, overblijvende kruiden cichorei en weegbree gemengd met rode en witte klaver. Dit mengsel kan zowel gebruikt worden voor kruidenrijk grasland als ook voor kruidenrijke bufferstroken binnen het nieuwe GLB.

De herfst en winter zijn met extreem veel neerslag verlopen. Nu is het wachten op wat drogere omstandigheden, zodat we weer het land op kunnen om te bemesten, te zaaien of door te zaaien om onze weides weer in conditie te krijgen. In veel gevallen hebben we door het water de laatste snede in de herfst niet kunnen maaien, wat de conditie en kwaliteit van het gras niet ten goede komt. Ook de inzaai van de granen is vaak achterwege gebleven. In sommige gevallen komt nu 1-/2-jarig gras ook weer in beeld als rustgewas of gewoon om de grasbehoefte in te vullen. We hebben onze samenstelling van de grasmix aangepast, zodat deze beter geschikt is voor dit doel.

Voor de juiste keuze van het in te zaaien weidemengsel staat niet alleen de soort of het ras voorop, maar is het gebruiksdoel van het graslandperceel ook van groot belang. Door goede afstemming van rassen- en mengselkeuze op het gebruiksdoel kan de productie, levensduur en kwaliteit van grasland sterk verbeterd worden.

Voor de juiste keuze van het in te zaaien weidemengsel staat niet alleen de soort of het ras voorop, maar is het gebruiksdoel van het graslandperceel ook van groot belang. Door goede afstemming van rassen- en mengselkeuze op het gebruiksdoel kan de productie, levensduur en kwaliteit van grasland sterk verbeterd worden.

GPSeeds heeft niet alleen de hoogst opbrengende graszaadmengsels in de Perfect-lijn voor u beschikbaar. Ook met het weidemengsel GP PERFECT MELK hebben we voor u een mengsel samengesteld waar uw koeien de hoogste melkgift mee realiseren. Niet alleen de maximale droge stof opbrengst per ha is hierbij belangrijk, maar de maximale kg melkopbrengst per ha is medebepalend. Het mengsel is samengesteld met rassen die een hogere verteerbaarheid hebben, gecombineerd met een hoger suikergehalte. Door de betere grasopname zal dit mengsel bijdragen aan een betere stikstofefficiëntie waarbij tevens minder uitstoot van ammoniak en methaan is.

In de folder vindt u ook onze klaver- en kruidenmengsels, waaronder het mengsel GP Kruiden Klaver. Hierin zijn de sterke, overblijvende kruiden cichorei en weegbree gemengd met rode en witte klaver. Dit mengsel kan zowel gebruikt worden voor kruidenrijk grasland als ook voor kruidenrijke bufferstroken binnen het nieuwe GLB.

De GPSeeds weidemengsels zijn samengesteld uit de hoogst gewaardeerde rassen van de Aanbevelende Rassenlijst. De rassen voor de GPSeeds weidemengsels zijn geselecteerd op kwaliteit en opbrengst. Naast een uitstekende roestresistentie scoren de geselecteerde mengsels qua opbrengst het hoogst van alle mengsels in Nederland. Vooral de hoogste opbrengst met de eerste/twee snede springt hierbij in het oog. Deze combinatie maakt de GPSeeds weidemengsels de beste weidemengsels van Nederland. De weidemengsels zijn geschikt voor zowel het maaien, beweiden of doorzaaien, als voor specifieke toepassingen.

De GPSeeds weidemengsels staan garant voor:

  • Smakelijk gras

  • Hoge opbrengsten

  • Uitstekende roestresistenties

  • Hoge verteerbaarheid

  • Zeer goede standvastigheid

  • Lange levensduur

  • Hoge stikstofefficiëntie

Weidemengselfolder 2024

Brochure weidemengsels 2024

Breng uw weides weer in goede conditie. Ontdek onze goed presterende gras-, klaver- en kruidenmengsels in onze folder. Perfect voor kruidenrijk grasland en bufferstroken. Download hier onze folder!