Registreren Bewijs van Vakbekwaamheid (spuitlicentie)

Vanwege de Gewasbescherming- en Biocidenwet mag Alliance u alleen gewasbeschermings-middelen verkopen en/of bij u afleveren indien wij uw actuele licentienummer hebben. Per bedrijf is één licentienummer voldoende.

Een spuitlicentie is 5 jaar geldig. Bij het verlengen van uw spuitlicentie krijgt u een nieuw spuitlicentienummer. Wij verzoeken u dit nieuwe nummer aan ons door te geven. Dit kan door middel van het invullen van uw gegevens op ons online registratieformulier.

NB: U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de geldigheid van uw licentie en uw studievorderingen.

Online registratieformulier

Registreren Spuitlicentie