Gesprekspartner voor de veehouder voor een optimaal rendement

Eiwit van eigen bodem

De veehouderij wordt steeds uitdagender. Meer eiwit van eigen bodem en de kringlooplandbouw zijn nieuwe, veelbesproken onderwerpen. De maïsteelt op zandgrond krijgt de komende jaren ook te maken met verschillende uitdagingen. Lees meer >

Voorkeursrassen mais 2019

Wij hebben voor u de belangrijkste maïsrassen voor 2019 geselecteerd en geven u een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren en de diverse ras- en zaaiadviezen voor zowel snijmaïs, korrelmaïs alsook CCM/MKS. Bekijk of download onze brochure Maisrassen 2019.

Groenbemesters & vanggewassen

Groenbemesters en vanggewassen worden steeds belangrijker. Op zand is het zelfs verplicht na maïs een vanggewas te zaaien. Maar groenbemesters leveren ook wat op. Lees meer>

Landsberger Gemenge eiwitrijk ruwvoer

Landsberger Gemenge wordt gebruikt voor voederdoeleinden én voor groenbemesting. Met dit mengsel oogst u eiwitrijk ruwvoer. Het is een mengsel dat u tot eind augustus kunt zaaien en waarvan u dit jaar nog een goede opbrengst mét kwaliteit kunt oogsten. Lees meer >

Ruwvoer teeltoptimalisatie

Door het huidige niveau van de grondstoffenmarkt, de wisselende kwaliteit van ruwvoer van de afgelopen jaren en de toenemende intensiteit, groeit het bewustzijn dat de kVEM-productie van uw bedrijf van groot belang lees meer >

Weersverwachting

Specialisten veehouderij

Onze adviseurs zijn gesprekspartner voor de veehouder. Op veehouderijbedrijven worden adviezen gegeven op het gebied van rassenkeuze van o.a. maïs, gras en groenbemesters

Onze adviseurs veehouderij >

Keuzemodel Maisrassen 2019

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij voor u - aan de hand van de diverse rassenlijsten - een overzicht gemaakt van de beste maisrassen. 

In onze selectie hebben wij gekeken naar zetmeelopbrengst en voederwaarde als ook de landbouwkundige eigenschappen lees meer >

Brochure Weidemengsels 2019

Het wordt voor de veehouder steeds belangrijker om zoveel mogelijk ruwvoer zelf te telen. Lagere voerkosten zorgen voor een beter rendement. Meer gras per ha en een hogere kwaliteit is de basis voor succes. Lees meer >

Voederwaardeprijzen Rundvee - Wageningen UR

Kijk hier voor informatie over de actuele voederwaardeprijzen