Veehouderij

Alliance ondersteunt de veehouder in alle stappen van de ruwvoerteelt. Wij geven bedrijfsspecifiek advies over bodem, bemesting, telen van de gewassen en in- en uitkuilmanagement. We gaan samen voor het beste resultaat.

De veehouderij wordt steeds uitdagender. Meer eiwit van eigen bodem en de kringlooplandbouw zijn nieuwe, veelbesproken onderwerpen. De maïsteelt op zandgrond krijgt de komende jaren ook te maken met verschillende uitdagingen. Naar de toekomst toe zullen wij, als veehouderijsector, het breder moeten gaan zoeken in de teelt van alternatieve ruwvoergewassen.

Naast optimalisatie van maïs en gras is er nog meer mogelijk. Meerdere gewassen kunnen krachtvoer vervangen, zodat het mes aan twee kanten snijdt. De keuze van het juiste gewas zal steeds belangrijker worden voor o.a. uw bedrijfsvoering én de doelstelling om 65% eiwit van eigen bodem te kunnen behalen.

Zo zullen er kansen liggen in de teelt van alternatieve en innovatieve ruwvoergewassen. In de belangstelling staan o.a. voederbieten, sorghum, vezelhennep, luzerne, veldbonen, zomererwten en soja. Om deze, vaak nieuwe teelten, tot een succes te brengen, zal nog meer praktijkervaring opgedaan moeten worden. 

Teelt & Advies

Gewasbescherming Veehouderij

We kunnen u als veehouder ondersteunen met kennis op gebied van onkruidbestrijding, bestrijding van insecten en schimmels in ruwvoedergewassen.

Meststoffen Veehouderij

Al meer dan 10 jaar doen we onderzoek naar het verhogen van het bemestingsrendement in ruwvoergewassen.

Zaaizaden Veehouderij

We leveren voor de veehouderij een uitgebreid pakket aan zaden van mais, weidemengsels, groenbemesters en vanggewassen.

Producten Veehouderij

Alliance levert diverse soorten kuilfolies, wikkelfolies, balenperstouw en inoculanten voor het verpakken en conserveren van uw ruwvoer.

Silage Inoculanten

Het beste ruwvoer nog beter maken. Dat is de rol van silage inoculanten. Voor de conservering van ruwvoer hebben we diverse producten in ons pakket.

Folie

Door maximaal zorg te dragen voor de bewaring van uw ruwvoer leveren we een breed pakket aan folie producten.

Onze diensten

Kennisbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren wij diverse bijeenkomsten voor o.a. akkerbouw, veehouderij, fruitteelt en groenvoorziening waar u de benodigde punten kunt behalen voor de verlenging van uw spuitlicentie.

Adviseurs Veehouderij

Onze adviseurs geven bedrijfsspecifiek advies over bodem, bemesting, telen van ruwvoergewassen en in- en uitkuilmanagement.

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774