Gesprekspartner voor de veehouder voor een optimaal rendement

Eiwit van eigen bodem

De veehouderij wordt steeds uitdagender. Meer eiwit van eigen bodem en de kringlooplandbouw zijn nieuwe, veelbesproken onderwerpen. De maïsteelt op zandgrond krijgt de komende jaren ook te maken met verschillende uitdagingen. Lees meer >

Voorkeursrassen mais 2021

Hier vindt u onze maïsrassenbrochure 2021, waarin wij onze voorkeurrassen presenteren. Nog niet alle resultaten van de proefvelden uit binnen- en buitenland zijn binnen, omdat er in de verschillende teeltgebieden ook dit jaar weer grote verschillen zijn in afrijping van de maïs.Ondanks het ontbreken van de definitieve cijfers, kunnen wij de eigenschappen op basis van onze ervaring, inzage in voorlopige cijfers van kwekers én de eerste resultaten uit binnen- en buitenlands onderzoek, met vrij grote betrouwbaarheid met u delen lees meer >

Groenbemesters & vanggewassen

Groenbemesters en vanggewassen worden steeds belangrijker. Op zand is het zelfs verplicht na maïs een vanggewas te zaaien. Maar groenbemesters leveren ook wat op. Lees meer>

Landsberger Gemenge eiwitrijk ruwvoer

Landsberger Gemenge wordt gebruikt voor voederdoeleinden én voor groenbemesting. Met dit mengsel oogst u eiwitrijk ruwvoer. Het is een mengsel dat u tot eind augustus kunt zaaien en waarvan u dit jaar nog een goede opbrengst mét kwaliteit kunt oogsten. Lees meer >

Weersverwachting

Specialisten veehouderij

Onze adviseurs zijn gesprekspartner voor de veehouder. Op veehouderijbedrijven worden adviezen gegeven op het gebied van rassenkeuze van o.a. maïs, gras en groenbemesters

Onze adviseurs veehouderij >

Brochure Weidemengsels 2020

Het wordt voor de veehouder steeds belangrijker om zoveel mogelijk ruwvoer zelf te telen. Lagere voerkosten zorgen voor een beter rendement. Meer gras per ha en een hogere kwaliteit is de basis voor succes. Lees meer >

Voederwaardeprijzen Rundvee - Wageningen UR

Kijk hier voor informatie over de actuele voederwaardeprijzen