Groenbemestersfolder 2023

Groenbemesters en vanggewassen

Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat de bodem in een optimale conditie is. Door de steeds veranderende en strenger wordende wet – en regelgeving wordt de toevoer van nutriënten steeds verder beperkt en wordt de chemische bestrijding van ziekten en plagen aan banden gelegd.

Groenbemesters en vanggewassen

Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat de bodem in een optimale conditie is. Door de steeds veranderende en strenger wordende wet – en regelgeving wordt de toevoer van nutriënten steeds verder beperkt en wordt de chemische bestrijding van ziekten en plagen aan banden gelegd.

Een goede bodem is de basis voor iedere teelt!
Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat de bodem in een optimale conditie is. Door de steeds veranderende en strenger wordende wet – en regelgeving wordt de toevoer van nutriënten steeds verder beperkt en wordt de chemische bestrijding van ziekten en plagen aan banden gelegd. De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid kan worden behouden of verbeterd door gebruik te maken van groenbemesters.

Folder Wintergroen Proti
pdf, 0.54MB
Download
Folder Wintergroen Proti
Download
Folder Groenbemesters 2023

Folder Groenbemesters 2023

Alliance heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mengsels samengesteld, afgestemd op verschillende grondsoorten en gewasopvolging. Zo zit er ook voor u een passend mengsel bij.