Akkerbouwmatig maïs telen

Op een akkerbouwmatige wijze maïs telen

Met nog minder minalen toch 50 ton maïs telen. Het kan; bemesting en verzorging op maat met onze 'schijf van 5'.

In onze Schijf van 5 komen alle onderdelen voor het bereiken van een optimaal rendement aan bod. Denk hierbij aan: 

  1. Bodemgezondheid
  2. Bemesting; dierlijk en / kunstmest
  3. Rassenkeuze en zaaizaadontsmetting
  4. Onkruid-, ziektebestrijding en stimuleren groei
  5. Oogst en na-oogst behandeling

Het goed afstemmen van deze onderdelen geeft een hogere gewasopbrengst en een verbetering van de rantsoenefficiëntie; een optimaal rendement.