Bemestingsadvies: Dierlijk en/of kunstmest

Bemesting; dierlijk en/of kunstmest

'schijf van 5' Bemesting; dierlijk en/of kunstmest

Bemestingsadvies

Op zoek naar bemestingsadvies? Op een akkerbouwmatige wijze telen: Wat kunt u doen op het gebied van mais meststoffen, dierlijk en/of kunstmest? 

Met een opbrengst van 17 ton d.s. per hectare voert u 200 kg stikstof, 100 kg fosfaat en 300 kg kali af van uw perceel. De gebruiksnormen van het mestbeleid beperken ons in het voeden van het maïsgewas naar gewasbehoefte. Het is belangrijk om binnen deze ruimte zo efficiënt mogelijk met mineralen uit kunst- en dierlijke mest om te gaan.

  • Basisbemesting dierlijk, aangevuld met NPK is 185 N, 85 P en 300 K; let op de gebruiksnorm! Dierlijke mest geeft nu nog een tekort!
  • dierlijke mest met GPS onder plant brengen;
  • meng de mest met mineralenconcentraat voor extra N en kali;
  • gebruik MaisActief over het zaad, of vlb Maïsmap met Bo en zwavel naast en onder het zaad;
  • of gebruik Easy Start NK + BS of Easy Start Plus (maismeststof met of zonder fosfaat)
  • strooi extra kali (bv Kali 60).

Bemestingsadvies voor Maïs meststoffen

Bij de begingroei van het maïsplantje is fosfaat een essentieel element. Vooral onder slechte groeiomstandigheden is het juist belangrijk dat de kiemplant direct over voldoende fosfaten kan beschikken. Afhankelijk van het feit of uw bedrijf in derogatie zit of niet, hebben wij een startmeststof mét en zónder fosfaat, als granulaatmeststof of als een vloeibare bemesting.

De meststof zonder fosfaat bevat bacteriën die geboden fosfaten losmaken in de grond, waardoor - ondanks het ontbreken van fosfaat - de beginontwikkeling van de kiemplant gestimuleerd wordt. 

Goed beschikbaar fosfaat geeft een vlotte start, een goede wortelontwikkeling en een vitaler gewas.

Easy Start NK + BS en Easy Start Plus - de meest complete meststof met en zonder fosfaat

Download folder Easy Start NK + BS en Easy Start Plus