Oogst en na-oogst behandeling

Oogst en na-oogst behandeling

'schijf van 5' Oogst en na-oogst behandeling

5. Oogst en na-oogst behandeling

  • Oogst: 36% drogestof en gebruik een kuiltoevoegmiddel;
  • let op de haksellengte en korrelkneuzing;
  • direct na de oogst grond open trekken;
  • zaai groenbemester of een nateelt;
  • vruchtwisseling geeft altijd hogere opbrengsten