Rassenkeuze maïs

Rassenkeuze en zaaizaadontsmetting

'schijf van 5' Rassenkeuze en zaaizaadontsmetting

3. Rassenkeuze mais Alliance

Wij hebben voor u de belangrijkste maïsrassen voor 2019 geselecteerd en geven u een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren en de diverse ras- en zaaiadviezen. Naast de stabiele rassen die het goed doen onder verschillende weersomstandigheden hebben wij ook een aantal nieuwe, interessante rassen voor u geselecteerd om ook in 2019 optimaal maïs te kunnen telen. Een juiste maïsrassenkeuze is de basis voor een optimale rantsoenering en een goed rendement van uw bedrijf.

Maïsteelt op zand- & lössgrond in 2019 – nieuwe wetgeving

Op 19 december 2018 is het besluit aangenomen dat - met ingang van 1 januari 2019 - het een en ander wijzigt in de wetgeving wat betreft het verplicht zaaien van een vanggewas na de teelt van maïs op zand- en lössgrond. Ondanks het definitieve besluit, blijft er nog enige onduidelijkheid over de invulling van de wetswijziging. Onder andere welk gewas als hoofdteelt na de maïs voor 31 oktober geteeld mag worden, wordt pas op een later tijdstip per ministeriële regeling gepubliceerd.