Veehouderij contactpersonen

Meststoffen Veehouderij

Wij leveren alle gangbare gekorrelde en vloeibare meststoffen. Onze focus ligt op het gebruik van speciaalmeststoffen met een hoog rendement in de teelt van maïs en weidegras. Ook nieuwe toedieningstechnieken worden hierin meegenomen.

Meststoffen Veehouderij

Wij leveren alle gangbare gekorrelde en vloeibare meststoffen. Onze focus ligt op het gebruik van speciaalmeststoffen met een hoog rendement in de teelt van maïs en weidegras. Ook nieuwe toedieningstechnieken worden hierin meegenomen.

Vloeibare meststoffen

Al meer dan 10 jaar doen we onderzoek naar het verhogen van het bemestingsrendement in ruwvoergewassen. Een van de meest bekende voorbeelden is het vloeibaar bemesten van grasland. Door gebruik te maken van efficiënte stikstofmeststoffen en minder in te zetten op KAS zijn we in staat een hogere drogestof- en eiwitopbrengst te realiseren in grasland.

Veehouderij contactpersonen

Haspargit, Haspagras en Hasparmag

Haspargit is een meststof met als hoofdbestanddeel kalium. Daarnaast bevat deze ook calcium en zwavel.

Met Haspargit strooit u de basisbemesting aan kali voorafgaand aan de teelt van kalibehoeftige gewassen. Omdat de formules chloorarm of chloorvrij zijn, is Haspargit voor elk gewas inzetbaar, in akkerbouwgewassen, maar ook aan veehouderijgewassen als gras en mais.

Vanaf dit seizoen voegen wij 2 formules aan ons assortiment toe. De eerste onder de naam Haspagras, een formule speciaal ontwikkeld voor toepassing op grasland. Deze formule is NK 4-16 met calcium, natrium, magnesium en zwavel. De tweede formule, Haspargit Bio, is toegelaten voor toepassing in de biologische teelt. Deze formule bevat naast kalium ook calcium, magnesium en zwavel.

Haspagras

BlueN, uw gewassen produceren zelf stikstof

BlueN is een biologische bladmeststof dat de plant stikstof levert op het moment dat de plant het nodig heeft.

Met een enkele toepassing van de blad actieve bacterie, aanwezig in het product BlueN, kunt uw gewas 40-60 kg stikstof laten produceren. Stikstof die u kunt aftrekken van de hoeveelheid die uw gewas totaal nodig heeft. Een besparing van kunstmest en een stabielere groeicurve van uw gewas met gelijkblijvende of hogere opbrengst. Met BlueN bent u minder afhankelijk van het weer (oplossen van kunstmestkorrel).

Blue N

aanbevolen producten

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774

Wil jij nieuwtjes en advies ontvangen die aansluiten bij wat jóu interesseert? Doen we graag voor je!

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta