Demodag innovatieve ruwvoerteelten en licentiebijeenkomst

Verslag van een goed geslaagde bijeenkomst

Opzet demoveld ruwvoerteelt

In het voorjaar van 2018 heeft Alliance in samenwerking met loonbedrijf van Broekhoven te Tilburg een demoveld voor ruwvoerteelt aangelegd. Op dit demoveld zijn diverse alternatieve ruwvoedergewassen ingezaaid om te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de doelstelling "65% eiwit van eigen grond", te kunnen halen. Zo zijn er verschillende soorten eiwitgewassen, structuurbronnen en biodiversiteitsmengsels ingezaaid. Ook is er met diverse zaaitechnieken, verschillende rassen mais ingezaaid met een diversiteit aan onderzaai. Daarnaast lagen er objecten die tegemoetkomen aan de vergroeningseisen vanuit GLB en de discussie over biodiversiteit.

Op donderdag 16 augustus was het dan zover. Na een zeer warme en droge zomer opende Alliance de demodag 'innovatieve ruwvoerteelten' met een licentiebijeenkomst inclusief een rondgang op het demoveld. Dit demoveld is aangelegd bij en door Loonbedrijf Van Broekhoven in Tilburg. Na de lunch kwamen ook de geïnteresseerden, die alleen de rondgangen bij de demovelden bijwoonden.

demodag innovatieve ruwvoerteelten
Rondgangen langs de demovelden
Een geslaagde en goedbezochte demodag

Ruwvoerteelt: Mais en onderzaai in mais

Tijdens de rondgangen begonnen de adviseurs van Alliance bij de demovelden die ingezaaid zijn met maïs. Met het zaaien zijn drie verschillende soorten zaaimethoden voor maïs toegepast; regulier, ruit en volvelds. "Vanaf 2021 is alleen bemesting in de rij nog toegestaan bij maïsteelt op zandgrond. Met volvelds en ruitzaaien laten we alvast zien hoe deze alternatieven er in het veld uitzien." Daarnaast zijn er 8 soorten onderzaai toegepast om te voldoen aan de eisen voor 'inzaai van groenbemesting voor 1 oktober', die in 2019 in werking treedt. De onderzaai is in het demoveld ook beproefd op het gebruik van bodemherbiciden. In het voorjaar van 2019 wordt bekeken hoe het gesteld is met de onderzaai van de mais.

De onderzaai van gras in mais, maar ook de verschillende zaaisystemen lieten meteen zien hoe complex het is om zowel onderzaai alsook onkruidbestrijding én een goede ontwikkeling en groei van de maisplant te laten slagen.

Eiwitgewassen

Er waren diverse eiwitgewassen op de proefvelden aanwezig. Zo was er een speciaal eiwitmengsel gezaaid, bestaande uit een 55% luzerne, 15% klaver en 30% gras (festulolium). Ook was er een sojaras, een klavermengsel, zomererwten, 2 soorten zomerveldbonen en 2 soorten luzerne te vinden op het veld. "Elk gewas heeft zijn specifieke eigenschappen qua opbrengst en voederwaarden. Het is per bedrijf afhankelijk welk gewas de voorkeur heeft. Sommige gewassen zijn ook toegelaten als vergroeningsgewas.

"Naast de eiwitgewassen, zijn er ook ander gewassen te vinden die mondjesmaat in de melkveehouderij worden toegepast. Zo demonstreerde Alliance 6 verschillende soorten voederbieten, een teelt die vanwege zijn hoge opbrengsten, goede voederwaarden en de toepasbaarheid als 3e gewas aan areaal wint. "Afhankelijk van je doel moet je het juiste ras kiezen."

Pioniersgewassen

De pioniersgewassen Sorghum en vezelhennep mocht ook rekenen op veel aandacht en bijbehorende vragen. "Vezelhennep is een makkelijk gewas in de teelt, maar is moeilijker te oogsten en te bewaren. Het is wel een smakelijke structuurbron voor koeien." Ook sorghum is een smakelijke structuurbron. "Dergelijke gewassen moet je niet telen voor een maximale Kvem opbrengst per hectare. Maar het is wel een gewas dat goed is voor de bodem en meetelt in de regeling gewasdiversificatie."

Op de laatse veldjes waren weidekruidemix, multilife en klavermix ingezaaid. Dit met het oog op biodiversiteitseisen die melkverwerkers mogelijk in de toekomst gaan voorschrijven voor bepaalde melkstromen. "Melkveehouders kunnen bij A-ware nu al 3 cent per kg melk extra krijgen wanneer men 10% van het areaal met een kruidenmengsel inzaait.

Vezelhennep

Vezelhennep

Sorghum

Sorghum

Een geslaagde demodag spuitlicentiebijeenkomst en ruwvoerteelt

De demodag voor ruwvoerteelt en de spuitlicentiebijeenkomst zijn goed bezocht. Het was een bijzonder interessante dag waar ook wetgeving regelmatig het onderwerp van gesprek was. De verschillende kwekers hebben ook hun medewerking aan deze dag verleend door uitgebreide toelichting te gegeven bij de diverse objecten, rassen en mengsels. Apart van deze demodag is het demoveld ook bezocht door de de landelijke studieclub geitenhouderij. De leden van deze club kregen een toelichting op de meerwaarde van de diverse gewassen voor de geitenhouderij.