Demoveld met innovatieve ruwvoerteelten

Op donderdag 16 augustus a.s. zullen wij een demobijeenkomst verzorgen op het demoveld bij Loonbedrijf Van Broekhoven. Dit veld is en/of wordt nu ingezaaid met nieuwe maisrassen, alternatieve voedergewassen en mengsels voor grasland met klaver of kruiden. Ook doen wij proeven met onderzaai in mais

Volg de informatie over én de vorderingen op ons demoveld via onze nieuwsbrieven en sociale media en via onze website. Wij houden u op de hoogte! 

Twitter
Facebook
YouTube

Opzet demoveld

Om veehouders kennis te laten maken met de nieuwe voedergewassen, zaaien wij op een demoveld achter loonbedrijf Van Broekhoven bij Tilburg acht alternatieve ruwvoergewassen in. Deze gewassen staan al wel in de belangstelling, maar in de praktijk is er nog weinig over de teelt bekend. De voedergewassen die gezaaid worden zijn o.a. : voederbieten, sorghum, vezelhennep, luzerne, veldbonen, zomererwten en soja.

Daarnaast worden nieuwe maïsrassen gezaaid en liggen er proeven met verschillende grasmengsels die dienen als onderzaai.

Media

Melkveebedrijf.nl

Demoveld springt in op teeltontwikkelingen in de melkveehouderij (Melkveebedrijf.nl - 7 augustus 2018)

Ontwikkelingen op het gebied van teelten gaan snel. De doelstelling om 65% eiwit te realiseren van eigen grond, vergroeningseisen vanuit GLB en discussie over biodiversiteit was voor agrarisch toeleverancier van onder meer zaden en gewasbescherming Alliance de reden om een groot demoveld aan te leggen om veehouders kennis te maken met verschillende gewassen. lees verder >

Nieuwe oogst

Demo met innovatieve ruwvoerteelten bij Tilburg (Nieuwe Oogst - 8 mei 2018)

Steeds meer nieuwe ruwvoergewassen dienen zich aan. Met de meeste daarvan is nog weinig praktijkervaring opgedaan. Daarom zaait agrarisch toeleverancier Alliance op een demoveld bij Tilburg diverse van deze gewassen in. Daar zijn ook nieuwe maisrassen te zien en acht mengsels voor onderzaai in mais lees verder >

Aankondiging demo

Video "Aankondiging Demo"