Silage inoculanten

Silage inoculanten

De eerste winst die u kunt behalen, is door inoculanten toe te voegen aan het ruwvoer. Uw ruwvoer wordt hierdoor geoptimaliseerd, waardoor u bespaart op het dure krachtvoer.

Silage inoculanten

De eerste winst die u kunt behalen, is door inoculanten toe te voegen aan het ruwvoer. Uw ruwvoer wordt hierdoor geoptimaliseerd, waardoor u bespaart op het dure krachtvoer.

Ruwvoeroptimalisatie

Het beste ruwvoer nog beter maken. Dat is de rol van silage inoculanten. Bij voldoende aanwezigheid van suikers, brandstof voor de fermentatie van ruwvoer, zijn inoculanten in staat om het fermentatieproces te verbeteren, versnellen waardoor uw ruwvoer sneller conserveert en er minimaal verlies van voederwaarde optreedt. Slecht gras blijft slecht gras. Goed gras wordt beter gras. Voor de conservering van ruwvoer hebben we diverse producten in ons pakket. Elk product geschikt voor zijn specifieke toepassing in mais of gras.

  • Voordelen van toevoeging van een inkuilmiddel:

  • Snellere conservering dus minder verliezen

  • Verbetering van de voederwaarde

  • Voorkomen van broei

  • Voorkomen van schimmelvorming

  • Smakelijker product (melkzuur)

  • Minder opwarming/ verlies tijdens uitkuilen/ voeren (vooral bij voederdoseerwagens)

  • Mogelijk tot 30% minder totaal energie verliezen