Akkerbouwmatig weidegras telen

Op akkerbouwmatige wijze telen van uw eigen weidegras

Het telen van eigen ruwvoer is goedkoper dan aankoop van (duur) krachtvoer. Om de behoefte aan meer ruwvoer in te vullen is het belangrijk om de graslandpercelen in te zaaien met de beste weidemengsels. Voor de juiste keuze van het in te zaaien weidemengsel staat niet alleen de soort of het ras voorop, maar is het gebruiksdoel van het graslandperceel tevens van groot belang. Door goede afstemming van rassen- en mengselkeuze op het gebruiksdoel kan de productie, levensduur en kwaliteit van grasland sterk verbeterd worden.

Met minder stikstof meer gras per ha met een betere kwaliteit

Bemesting en verzorging op maat met onze 'schijf van 5'