Weidemengsels

Het telen van eigen ruwvoer is goedkoper dan aankoop van (duur) krachtvoer. Om de behoefte aan meer ruwvoer in te vullen is het belangrijk om de graslandpercelen in te zaaien met de beste weidemengsels.

Weidemengsels

Het telen van eigen ruwvoer is goedkoper dan aankoop van (duur) krachtvoer. Om de behoefte aan meer ruwvoer in te vullen is het belangrijk om de graslandpercelen in te zaaien met de beste weidemengsels.

In een jaar dat de prijzen van krachtvoer en eiwit nog verder zijn opgelopen, wordt het nog duidelijker hoe belangrijk het telen van ruwvoer met een topopbrengst van topkwaliteit is. Daarbij is het gebruik van de beste weidemengsels voor de inzaai van de graslandpercelen essentieel. 

Voor de juiste keuze van het in te zaaien weidemengsel staat niet alleen de soort of het ras voorop, maar is het gebruiksdoel van het graslandperceel ook van groot belang. Door goede afstemming van rassen- en mengselkeuze op het gebruiksdoel kan de productie, levensduur en kwaliteit van grasland sterk verbeterd worden.

GPSeeds heeft het nieuwe weidemengsel GP PERFECT MELK geïntroduceerd. Niet alleen de maximale drogestofopbrengst per ha is hierbij belangrijk, maar de maximale kg melkopbrengst per ha is medebepalend. Het mengsel is samengesteld met rassen die een hogere verteerbaarheid hebben, gecombineerd met een hoger suikergehalte. Door de betere grasopname zal dit mengsel bijdragen aan een betere stikstofefficiëntie waarbij tevens minder uitstoot van ammoniak en methaan is.

De GPSeeds weidemengsels zijn samengesteld uit de hoogst gewaardeerde rassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2020. De rassen voor de GPSeeds weidemengsels zijn geselecteerd op kwaliteit en opbrengst. Naast een uitstekende roestresistentie scoren de geselecteerde mengsels qua opbrengst het hoogst van alle mengsels in Nederland. Deze combinatie maakt de GPSeeds weidemengsels de beste weidemengsels van Nederland. De weidemengsels zijn geschikt voor zowel maaien, beweiden, doorzaaien als voor specifieke toepassingen.

Folder Weidemengsels 2021
pdf, 4.13MB
Download
Folder Weidemengsels 2021
Download

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774