Op de website van Fytostat vindt u essentiële product- en veiligheidsinformatie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. Er is informatie opgenomen over producten die door deelnemers en aangesloten bedrijven bij de Stichting Fytostat op de Nederlandse markt worden gebracht.

De product- en veiligheidsinformatie is vooral van belang voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, de opslag en de handling van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij wordt gedacht aan de gewasbeschermingshandel en aan logistieke dienstverleners, maar ook aan instanties als Arbo-diensten, brandweer en inspectiediensten die uit hoofde van hun specifieke taken over deze gegevens zouden willen beschikken.

Voor actuele informatie over de toelating en toepassing van gewasbeschermingmiddelen verwijzen wij u naar het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.